Posts By :

admin_kilden

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme 787 514 admin_kilden

Tertnes Holding AS har knyttet til seg Atle Kvamme som rådgiver for å bistå selskapet med gjennomføring av konsernets prosjekter.

Tertnes Holding er et investeringsselskap som eier, driver og utvikler prosjekter og eiendommer i Bergensregionen, og Kvamme skal bidra med utforming av strategier og målsetninger for prosjektene, kombinert med medie- og samfunnskontakt.

«Jeg har lært Tertnes Holding som et spennende og foroverlent selskap, med spennende vyer og gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til å komme i gang arbeidet», sier Atle.

Atle Kvamme har lang erfaring fra næringslivet gjennom sine tidligere stillinger i Bergen Næringsråd, Maritim Forum, BNR/Fjord Line og Fokus Bank, og med mediearbeid fra kommunikasjonsstillinger i næringslivet og journalistisk arbeid i NRK.

«Vi er stolte og glade for at Atle har takket ja til å inngå en avtale med oss», sier Jan Olav Jørgensen, eier og daglig leder i Tertnes Holding AS. «Vi har over lang tid lært Atle Kvamme å kjenne som en meget dyktig og engasjert person, spesielt gjennom hans arbeid i Bergen Næringsråd, og vi er sikre på at Atle kommer til å bli en viktig ressurs i Tertnes Holding sitt videre utviklingsarbeid.»

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition 1024 768 admin_kilden

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Seilasen har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. I tillegg samler man inn viktige forskningsdata om havene langs hele seileruten.

For å ta del i kunnskapen, og lære mer om havets viktige betydning valgte Tertnes Holding å sende to av sine ansatte med på en av etappene på jordomseilingen, nærmere bestemt fra Okinawa til Ishigaki i Japan.

Richard Sørensen og Stein Lønne kom tilbake fra turen full av inntrykk og ikke minst ny lærdom om havets rolle i det globale økosystem, og ikke minst hvordan havet nå påvirkes av menneskets utslipp av CO2. De fikk selv være øyevitne til hvor mye plast som flyter midt på havet, og fikk ny lærdom om hvordan økende temperatur og surhet i havene påvirker livet der.

«Det var en fantastisk opplevelse å kunne bo, spise, sove og ikke minst arbeide med så mange ulike, men utrolig kompetente personer fra forskermiljøet, akademia, næringsliv og politikere som alle delte av sin kunnskap», sier Richard Sørensen. «Dette var en opplevelse som jeg sent vil glemme.»

«Vi kommer tilbake med ny og viktig kunnskap som blir et viktig grunnlag for videre utvikling i alle våre selskaper», sier Stein Lønne. Både Sørensen og Lønne er samstemt i at reisen har gitt ny og forsterket vilje til å jobbe med bærekraft i konkrete, praktiske og gjennomførbare tiltak både på kort og lang sikt.

«Uavhengig av om vår aktivitet skjer på sjø eller land, så påvirker alle utslipp fra aktivitetene havene og derved økosystemene over hele verden. Hverken CO2 eller plast bryr seg om landegrenser, og derfor er alle tiltak like viktige, uansett hvor de settes i verk» sier de.

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland 1600 878 admin_kilden

Kildn lanserer nå en mulighetsstudie av et utvidet sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud i Vestland med Kildn som base/hub og med Bergen som en viktig havn. Mulighetsstudien er utarbeidet av Asplan Viak.

Mulighetsstudien foreslår en løsning kalt «fjordmetro» og består av både eksisterende og nye stamruter i tillegg til et nett av materuter i vår region. Rutenettet vil bidra til å flytte persontrafikk fra land til sjø – utslippsfritt, samtidig som det vil gi økt mobilitet i Vestland. Ruteforslaget i rapporten er ikke fasit, men det er et viktig faglig begrunnet innspill på hvordan fremtidens kollektivtilbud kan se ut om noen år.

Politisk flertall for å gå videre med storhavn på Askøy

Politisk flertall for å gå videre med storhavn på Askøy 1024 768 admin_kilden

– Vi er veldig fornøyd med at et flertall i formannskapet går inn for å utrede Kildn videre, sier Stein Lønne i Tertnes Holding, som står bak planene.

Tirsdag morgen debatterte Askøy-politikerne forslaget om å bygge storhavn mellom Marikoven og Follese. Formannskapet gikk med 8 mot 3 stemmer inn for å gå videre med utredninger og høringer i saken.

Miriam Haavik (Ap) understreket at man ikke ønsker å ta endelig stilling til forslaget, men ba om en høring blant omegnskommuner og regionale myndigheter. Dette synspunktet sluttet flertallet i formannskapet seg til i et fellesforslag.

Stor mulighet for Askøy

– Jeg er svært glad for et det ble så klart flertall som 8 mot 3. I store saker er det viktig å ha bred forankring, sier ordfører Siv Høgtun (H).

– Er dette bra for Askøy?

– Jeg er veldig positiv til å ta prosjektet videre, og mener storhavn i området Tressmarka/Eidsvika representerer en stor mulighet for Askøy. Videre utredninger og høringer vil gi svar på om området skal omreguleres fra LNF-område til havneformål, sier ordføreren.

Skepsis mot tall

Administrasjonssjef Stein Lønne i Tertnes Holding satt ringside da Askøy-politikerne bestemte seg for å ta havnesaken videre.

– Var dette første nåløye?

– Jeg vil heller kalle det et viktig steg på veien.

– Det blir uttrykt skepsis til tallet 2500 som er nevnt på nye arbeidsplasser knyttet til prosjektet?

– For å unngå å bli arrestert på å legge frem tall, så har vi hentet inn tredjeparts ringvirkningsanalyse fra konsulenthuset Ey. De har tatt utgangspunkt i den visjonen vi har for ulike arbeidsplasser der ute. Ey har brukt sine modeller når de har kommet frem til tallet.

– Men dere har tro på tallene?

– Ja, vi stoler på tallene. Vi tenker også at Kildn vil skape arbeidsplasser regionalt.

Cruise ikke hovedformål

– Kildn har vært omtalt som cruisehavn. Hvordan rimer det med at Bergen heller ønsker å bygge ned cruiseaktiviteten enn å øke den?

– Det er andre som har karakterisert Kildn som cruisehavn. Det er jo ikke cruise som er hovedformål. Vi ønsker å ta i bruk den blå motorveien. Fra Kildn kan vi fordele passasjerer over hele fylket. Alle trenger ikke gå til Skolten.

– Dere vil overta trafikk inn til Bergen Havn?

– Vi vil ikke overta, men være et supplement og en tilrettelegger.

– Bergen Havn har så langt vært lunken til Kildn?

– Det vil jeg ikke være med på. Vi hadde et frokostmøte med mange aktører til stede. Jeg vil heller si at jeg oppfattet representantene fra administrasjonen som nøytrale. Det er jo styret i Bergen Havn som må svare på Bergens holdning. De har ikke behandlet saken ennå.

– Når kan Kildn tas i bruk om dere får gjennomslag for planene?

– Planprosessen avgjør alt. Vi regner tre års byggetid. Om vi kan stikke spaden i jorden 1.1. 2023, kan havnen være klar til 1.1.2026 når verdensarvfjordene stenger for fossile skip, sier Lønne.

Kommunedirektør Eystein Venneslan (nærmest) fikk kritikk av Askøylisten i formannskapet tirsdag. Midt i bildet ordfører Siv Høgtun (H). Foto: Arne Edvardsen

 

Les mer
[Kilde: BT, 10.05.22]

Stor ny havn i Bergensregionen

Stor ny havn i Bergensregionen 2560 1440 admin_kilden

Stor ny havn i Bergensregionen

På Askøy planlegges det en ny havn med nullutslipp. Prosjektet har fått navnet KILDN, og er en satsing i milliardklassen.

Havnen skal bli knutepunkt for lokal og regional passasjertrafikk, og en hjemmehavn for nasjonal og internasjonal passasjertrafikk.
Kildn skal styrke Bergen og regionens maritime posisjon, etablere et miljø for forskning, utvikling og turisme, og bidra med nye arbeidsplasser på Askøy og i regionen.

Kildn blir en privat ny type havn i vår region, og ser for seg å bli samarbeidspartner til interkommunale Bergen Havn. Det kan snu opp ned på dagens bruk av sjøen som transportarena, og det kan mangedoble tilbudet for båtreisende. Prosjektet er nå til behandling i Askøy kommune, der det forventes en avklaring i løpet av våren 2022.

Vi presenterer prosjektet og tar diskusjonene:

  • Hva betyr dette for utviklingen av maritime aktivitet i Bergensregionen?
  • Hvordan koordineres dette mot aktiviteten til Bergen Havn?
  • Hvordan samarbeider og samkjøres et 10-talls nye elektriske, hybrid eller hydrogenbaserte passasjerbåter i området med de fylkeskommunale båtrutene fra Askøy og Nordhordland? Og hvilke nye passasjerruter er mulig?
  • Hva betyr det for cruisetrafikken og Bergen som cruisehavn
  • Hvordan vil dette påvirke fjordturismen på Vestlandet.

SE PROGRAM

Møtet er gratis og åpent for alle!

Tid:   20.04.2022 kl. 08.30 – 10.30
Sted: Grand Bergen

 

Kilden – verdens første reelle nullutslippshavn

Kilden – verdens første reelle nullutslippshavn 2560 1409 admin_kilden

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og en arena for forskning og grønn havneutvikling.

Kildn er et konkret og gjennomførbart prosjekt som bidrar til og fremmer ønsket grønn omstilling, sier prosjektleder i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

Det er et uttalt mål å flytte mest mulig person- og godstrafikk fra land til sjø for å redusere transportens andel av samlede utslipp mot 2050. Det pågår ulike utredningsarbeider for fremtidens trafikk til sjøs, både i regionen og i landet ellers.

Spesielt gjelder dette utvikling av nye hurtiggående båter basert på nullutslipps drivlinjer. Kildn har etablert dialog og samarbeid med en rekke ulike interessenter for å følge med i front på utviklingen av dette arbeidet. Kildn har også bestilt en egen utredning om regional passasjertrafikk – den blå fjordbanen – som vil belyse hvordan fremtidens kollektivløsninger til sjøs kan utformes i Vestland fylke gitt fremtidens teknologi og ønskede transportmønstre.

Ulike former for passasjertrafikk til sjøs

Kildn satser på å realisere 1,3 km kailengde på sørspissen av Askøy like utenfor Bergen i 20216. Havnen kan ta imot alle typer fartøyer, fra ulike hurtiggående passasjerbåter til de aller største internasjonale passasjerbåtene. Kildn vil inneholde alle fasiliteter som skal til for å bli valgt som hjemmehavn for fremtidens passasjerfartøyer.

Ved å kombinere turisttrafikk med kollektivtrafikk vil man både kunne øke trafikkgrunnlaget for kollektivtrafikken til sjøs og samtidig utvide reisemulighetene for alle turister som kommer til Vestland for å oppleve fjord og fjell, enten de kommer med tog, fly eller båt.

En uavhengig ringvirkningsanalyse har beregnet 3 400 nye arbeidsplasser for Askøy og regionen, betydelige skatte- og avgiftsinntekter, samt positive bo- og arbeidsmarkedseffekter og positive effekter for reiseliv og FOU.

En uavhengig ringvirkningsanalyse har beregnet 3 400 nye arbeidsplasser for Askøy og regionen,

Kildn er unik

Ved å skape èn felles havneløsning for alle typer passasjerfartøyer kan passasjerene enkelt skifte fra det ene fartøyet til det andre via en moderne og tilrettelagt terminal, overnatte på anleggets hotell, få informasjon om lokale steder å besøke i hele Vestland, eller nyte et måltid på en av restaurantene før turen går videre til neste opplevelse.

Kildn er plassert ved krysningspunktet for de tre hovedledene utenfor Bergen, med kort avstand til både Bergen sentrum og Bergen lufthavn. Kildn er en naturlig hub for passasjertrafikk i Vestland.

Nullutslipp

Vi har tenkt nullutslipp fra første stund. Det betyr at all bygningsmasse blir selvforsynt med egenprodusert energi i kombinasjon med varmelagring og batteripakker. Samtidig legges det til rette for tilstrekkelig kapasitet av landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime fuels, enten dette blir hydrogen, ammoniakk, metanol eller andre energibærere som det forskes på i dag.

Det planlegges også et allsidig FOU-miljø på Kildn, siden laboratoriet ligger rett utenfor kontorvinduet. Kildn vil bidra til det grønne skiftet, samt at man støtter kommunenes og fylkets mål om videre regional vekst innen maritim transport, turisme og relatert eksportindustri, avslutter Lønne.

Kildn omtalt i Grøn Region Vestland

Kildn omtalt i Grøn Region Vestland 1273 716 admin_kilden

Kildn er tatt med i et av 9 regionale konsepter i rapporten for Grønn bergensregion. Rapporten er en del av prosjektet Grøn region Vestland initiert av Vestland Fylkeskommune.

røn region Vestland skal avdekke verdikjeder og forretningsområder, og resultatet skal brukes som grunnlag når det regionale partnarskapet jobber for å realisere potensialet for grønn omstilling i fylket. Prosjektet er et partnerskap mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge. I delrapporten for Grøn bergensregion står det blant annet om Kildn:

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og hjemmehavn for internasjonale passasjerskip, for den regionale blå fjordbanen og for fjordturisme på Vestlandet. Tidligste planlagte byggestart er i 2023, med mål om ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Konseptet bidrar til grønn næringsutvikling gjennom bærekraftige løsninger for både reiselivet på Vestlandet, kollektivløsninger til sjøs, og nye havne- og næringsområder. Tiltakene skal sikre et knutepunkt for lokal og regional passasjertrafikk til fjordene i Vestland (den blå fjordbanen) i tillegg til lokal passasjertrafikk i bergensregionen (den blå bybanen), være en kunnskapsarena for nullutslippsteknologi og de blå næringene, og være et opplevelsessenter for lokale og tilreisende.

Lenke til «Grøn region Vestland»
Lenke til «Grøn bergensregion»

Kildn har tegnet samarbeidsavtale med Ocean Hyway Cluster

Kildn har tegnet samarbeidsavtale med Ocean Hyway Cluster 800 600 admin_kilden

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Ocean Hyway Cluster (OHC) og prosjekt Kildn.

Ocean Hyway Cluster (OHC) er Norges ledende nettverk for maritimt hydrogen, og har etter hvert blitt et godt etablert arenaprogram og inngår som en del av den statlige finansierte satsningen «Norwegian Innovation Clusters». Programmet er for bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid. Programarbeidet er en del av Hub For Ocean sine aktiviteter.

Hensikten med avtalen er å etablere et samarbeid mellom Ocean Hyway Cluster og Kildn, da man ser flere koblinger som begge parter kan dra nytte av, spesielt gjennom prosjektet Destinasjon Grønt Vestland.

Kildn vil bli en base for fjordtursime utelukkende basert på bruk av nullutslippsfartøyer. I denne fremtiden vil hydrogen være en viktig energibærer i sjøgående transport. Kildn vil derfor jobbe aktivt med å utrede og etablere pilotprosjekt med operatører av nullutslippsfartøyer og mulige destinasjoner i Vestland. OHC kan gjennom nettverk og medlemsmasse identifisere ulike mulige sluttbrukere på fartøysiden som kan dra nytte av infrastrukturen som etableres på Kildn. OHC kan også bidra til å identifisere nye forretningsmuligheter som kan utvikles med utgangspunkt i Kildn.

«Fjordturisme basert på nullutslippsfartøyer er en viktig del av Kildn sitt konsept, og vi ser frem til samarbeidet med OHC for å finne de beste fremtidige løsningene for å frakte turistene rundt i vårt vakre Vestland» sier Stein Lønne, prosjektleder for Kildn.

Kildn inngår samarbeid med NCE Maritime Cleantech

Kildn inngår samarbeid med NCE Maritime Cleantech 1920 1199 admin_kilden

NCE Maritime Cleantech er en av verdens ledende kommersielle klyngeorganisasjoner for utvikling av rene maritime løsninger. Organisasjonen som ble opprettet i 2011 har i dag nær 140 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.

Organisasjonen samler maritim ekspertise bygget opp gjennom generasjoner med virksomhet. Målet er å styrke partnernes konkurransefortrinn ved hjelp av utviklingen av energieffektiv og miljøvennlig teknologi.

– Vi er svært glade for å tre inn i denne organisasjonen som sitter på verdifull kunnskap om næringen vår. Vi ønsker også å bidra med kunnskapen vi har opparbeidet oss så langt med å realisere Kildn, og tror at samarbeidet og kunnskapsutvekslingen vil kunne bære mange frukter, sier Filip Rygg, daglig leder i Rexir Holding.

Blant medlemmene i klyngen finner vi selskaper som Hydro, BKK, Universitetet i Bergen, ABB, Aker Solutions, Norled og Equinor. Ved årsskiftet ble initiativtakerne i Tresmarka AS og Kildn havn tatt opp som medlem sammen med åtte andre selskaper.

– Jeg er glad for at klyngen blir styrket på en rekke områder og at vi stadig er i vekst. At styret hadde så mange kvalifiserte søknader å ta stilling til, understreker klyngens relevans i den maritime næringen, sier Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech.

Filip Rygg i Rexir Holding sier han ser frem til å ta det neste steget i samarbeidet.

– Kildn ønsker å bidra aktivt i maritim forskning og utvikling, og vil komme med ulike innspill til mulige utviklingsprosjekter i klyngen. Blant annet har Kildn startet kartlegging av muligheter for en regional blå bybane kombinert med fjordturisme i regionen. Dette gir spennende muligheter for regionen, sier Rygg.

Velkommen til Yrkesmessen 2021

Velkommen til Yrkesmessen 2021 2560 1263 admin_kilden

Velkommen til Kildns digitale stand på Yrkesmessen 2021 på Askøy.

Kildn vil kunne tilby en rekke ulike jobber i forskjellige yrker når prosjektet kan stå ferdig i 2026. Det vil bli etablert grønne arbeidsplasser innen skipsfart, bygg, energi, forskning og teknologi. I tillegg vil havnen inneholde hotell, restauranter, kafeer, butikker, trening- og helsefunksjoner, kunst, kultur og andre attraksjoner.

Se vår infoside mer informasjon om yrkene og hvilket utdanningsløp som kan lede frem til disse.

Linker for yrkesmessen