Fjordturisme
Fjordturismen starter med Askøy som vertskommune og hele Vestland som turistmål

Hjemmehavn for fjordturisme

En havn med snuhavnstatus kombinert med hjemmehavn for fjordturisme og en regional fjordmetro, bør i egen kraft skape store synergier.  Kildn kan håndtere tusenvis av besøkende hver dag i høysesongen avhengig av antall skip, fast forbindelse til Bergen Lufthavn, nærhet til Bergen og besøkende der. I dette ligger det en forventning om gevinst på flere områder.

Begrepet «Norge i et bygg» har blitt til under prosessen, og henviser til Kildn sitt potensiale som unik destinasjon i tillegg til å være havn. Som portal til Fjordturisme, er det sannsynlig at Kilden blir en sentral base for destinasjonsoperatørene med årlig, jevn tilstrømming av turister.

Forsterker Vestlandet som destinasjon

I Vestland finnes allerede internasjonalt kjente attraksjoner, med det ligger fortsatt utallige utviklingsmuligheter både for eksisterende og nye steder. Vestland Fylke sier i sin temaplan for reiseliv at Vestland skal være attraktivt for den rette gjesten. Dette innebærer gode systemer for besøksforvaltning med høyere kvalitet og mindre ulemper. Prosjektet Kildn støtter opp om dette og kan i samarbeid med reiselivet bidra til en styrt og bedret besøksforvaltning til langt flere destinasjoner enn det som kan nås i dag – på helårsbasis.

Kildn er et viktig samfunnsprosjekt. Det vil skape arbeidsplasser både lokalt på Askøy, men også i hele regionen. Det vil skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet og bidra til nye rekreasjonsområder, fornyet status og viktige bidrag mot å nå klimamålene, spesielt innenfor transportsektoren. Prosjektet vil bidra til å forsterke Vestlandet som destinasjon fordi Vestlandet får en ny portal der blant annet Fjordturismen starter med Askøy som vertskommune og hele Vestland som turistmål. Det vil skape synergier innenfor næringslivet, maritim sektor, energisektoren, forskningsmiljøer, bygg og anleggsbransjen, turist og cruisenæringen og fremstå som et globalt referanseprosjekt for hvordan politiske mål kan gjennomføres i praksis med tilgang til teknologi i verdensklasse.