Fjordturisme
Fjordturismen starter med Askøy som vertskommune og hele Vestland som turistmål.

Hjemmehavn for fjordturisme

En havn med snuhavnstatus kombinert med hjemmehavn for fjordturisme og regional blå bybane, bør i egen kraft skape store synergier.  Med passasjertall opp mot 15 000 – 20 000 pr dag i høysesonger avhengig av størrelse på skip, ligger det en forventning om gevinst på flere områder.

Begrepet «Norge i et bygg» har blitt til under prosessen, og henviser til Kildn sitt potensiale som unik destinasjon i tillegg til å være havn. Som portal til Fjordturisme, er det ikke unaturlig at Kilden kan bli sentral base for destinasjonsoperatørene med årlig, jevn tilstrømming av turister.

Forsterker Vestlandet som destinasjon

Kildn er et viktig samfunnsprosjekt. Det vil skape arbeidsplasser. Det vil skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet og bidra til nye rekreasjonsområder, fornyet status og viktig bidrag mot å nå klimamålene. Det vil bidra til å forsterke Vestlandet som destinasjon fordi Vestlandet får en ny portal der blant annet Fjordturismen starter med Askøy som vertskommune og hele Vestland som turistmål. Det vil skape synergier innenfor næringslivet, maritim sektor, energisektoren, forskningsmiljøer, bygg og anleggsbransjen, turist og cruisenæringen og fremstå som et globalt referanseprosjekt for hvordan politiske mål kan gjennomføres i praksis med tilgang til teknologi i verdensklasse.