I tusenvis av år har vi levd av sjøen, på sjøen og mellom fjorder og fjell. Fjordene er vår stolthet, vårt særpreg og vår livsnerve. Det er de majestetiske fjordene som har formet vårt DNA.

Turister har i årevis valfartet hit over havet, gjennom våre vakre fjorder og langs våre svingete veier, og nå også mer og mer med jernbane og fly.

Nå ser vi at både værmessige endringer og geopolitiske hendelser medfører at det ekte og litt rufsete Vestlandet er i ferd med å bli en helårs feriemagnet.

Hvordan kan vi gjenvinne vårt forhold til sjøen, skape enda mer minneverdige opplevelser, og samtidig forbedre livet til våre innbyggere?

Kan vi forandre Vestlandet for bestandig, øke vår mobilitet og samtidig kanskje øke våre inntekter i overgangen til en utslippsfri fremtid?

Alt dette er mulig, og det harmoniserer perfekt med utviklingsprosjektene i «Grøn Region Vestland» og Vestlandsporteføljen der målet er å vinne følgende kamper:

Bygge verdensledende knutepunkter
Innta rollen som global leder innen hav
Bygge banebrytende infrastruktur
Øke tempo i prioritering og samarbeid

Disse målene vil vi utforske nærmere på konferansen, der vi inviterer næringslivsledere, reiselivsledere, politikere på riksplan, fylke og kommune til å delta på scenen. Vi ønsker å utfordre dem til sammen å skape en bærekraftig fremtid for Vestlandet.

Bli med oss på denne spennende reisen!

Video – Carnival Norway

Spørsmål fra Carnival

Transport til sentrum:
Svar: Utslippsfrie hurtigbåter

Reisetid:
Svar: 18 min

Anløp hvor i Bergen:
Svar: Ulike steder for å fordele trafikken

Pris:
Svar: Fastsettes i avtale med cruiserederiene og havnen

Hvilke selskap har ansvar for båttransporten:
Svar: Vil søke samarbeidspartnere hos dagens aktører

Hvem drifter anlegget:
Svar: Bergen Havn er ønsket samarbeidspartner

Maxantall på turister:
Svar: Må avklares med Askøy og Bergen, ønsker god besøksforvaltning begge steder