Hjemmehavn / Snuhavn
Kildn skal utvikles som en snuhavn for internasjonal passasjertrafikk, og en hjemmehavn for fjordturismen og den regionale blå bybanen.

Snu og hjemmehavn skaper samspill

En havn med snuhavnstatus kombinert med hjemmehavn for fjordturisme og regional blå bybane, bør i egen kraft skape store synergier.  Med passasjertall opp mot 10 000 pr dag i høysesonger avhengig av størrelse på skip, ligger det en forventning om gevinst på flere områder.

Kildn er alene om sitt slag. Det er ingen andre havner med tilnærmet likt helhetlig konsept der kombinasjon havn, destinasjon, næringsvirksomhet og naturmangfold presenteres i et slikt kompakt format. Den statusen gjør seg godt i motivasjon for samarbeid på tvers av næringer og forskning, særlig tilknyttet sjø-relaterte temaer.

Inngang til Vestlandet

Askøys strategiske plassering langs kysten gjør dette til en inngang til Vestlandets fantastiske fjorder. Kildn kan bli startpunktet på et nettverk av grønne havner for en grønn sjøgående reiselivsnæring. Kildn tar kravet fra myndighetene om nullutslipp i norske fjorder på alvor. Vi tror at Kildn kan bidra til et konstruktivt samspill mellom myndighetene, reiselivsnæringen, cruisenæringen og alle havneaktørene langs kysten.

Begrepet «Norge i et bygg» har blitt til under prosessen, og henviser til Kildn sitt potensiale som unik destinasjon i tillegg til å være havn. Som portal til Fjordturisme, er det ikke unaturlig at Kilden kan bli sentral base for destinasjonsoperatørene med årlig, jevn tilstrømming av turister.

Vestlandet var fra gammelt av regionalt og kommunalt delt opp i forhold til plassering ved sjøen, og muligheter for mobilitet, før industrialiseringen og landbasert infrastruktur koblet landet sammen. Sjøen var en ressurs, ikke bare for tilgang på mat og næringsutvikling, men spesielt i forhold til mobilitet. Ettersom post-industrialiseringen formet landbasert samferdsel med tog, motorisert kjøretøy, og ikke minst evnen til å sprenge ut tunneler, snudde tettstedene og byene ryggen til sjøen som hovedferdselsåre.

Kildns lokalisering er strategisk for utviklingen av en regional blå bybane. Plassert sørvest på Askøy, før innseiling til Bergen sentrum under Askøybroen, er Kildn sentralt plassert i skipsleias naturlige «rundkjøring». Vi skisserer en ide om at Kildn kan bli et sentrum for en kobling mellom Flesland i sør og videre sørover mot Stavanger, Ågotnes Havn i vest og videre nordover, Bergen sentrum i øst og Solund i nord som eksempel. I tillegg er det naturlig å se koblingen mot Sognefjorden og Hardangerfjorden. Innenfor disse fire stedene er det stort potensial for vitalisering av nye destinasjoner som del av dagsberammet fjordturisme og by- og stedsutvikling.

Ser man til hotell- og servicebransjens sårbare eksistens ved eksempelvis pandemier, lock-down og samfunnskritiske situasjoner der denne bransjen rammes først, er tiden inne å revurdere bransjens funksjon. Kildn har alle forutsetninger til også å være et sentralt beredskapssenter på Vestlandet. En beredskapshavn for karantene ved behov, der eksempelvis hotellet blir omgjort til isolert sone, med personell som er skolert for å håndtere krisesituasjon, kan etableres på Kildn

I tillegg kan en avdeling av Nye Akvariet i Bergen med Norges største akvarium tilknyttet restaurant og visningssenter, være en fantastisk attraksjon for turister å oppleve.

Listen av muligheter er ikke uttømmende fordi prosessen med å fylle havnen og dets funksjoner avhenger mye av partnerskapsmodeller som skal utvikles.