Hjemmehavn / Snuhavn
Kildn skal utvikles som et knutepunkt og en hjemmehavn for den blå regionale fjordmetroen og fjordturismen, samt en snuhavn for nasjonal og internasjonal passasjertrafikk.

HJEMMEHAVN OG SNUHAVN SKAPER SAMSPILL

En hjemmehavn for fjordmetro og fjordturisme kombinert med snuhavn for nasjonale og internasjonale passasjerbåter, vil i egen kraft skape store synergier.  Med passasjertall opp mot 8 000 pr dag i høysesonger, avhengig av størrelse på skip, ligger det en forventning om gevinst på flere områder. En kombinert passasjerhavn med enkel og effektiv omstigning fra store  skip til mindre hurtigbåter med mange destinasjoner vil kunne fordele besøkende til Vestlandet på en helt ny og med bærekraftig måte.

Kildn er alene om sitt slag. Det er ingen andre havner med et tilnærmet likt helhetlig konsept der kombinasjon havn, destinasjon, næringsvirksomhet og naturmangfold presenteres i et slikt kompakt format. Den statusen gjør seg godt i motivasjon for samarbeid på tvers av næringer og forskning, særlig tilknyttet sjø-relaterte temaer.

Inngang til Vestlandet

Askøys strategiske plassering langs kysten gjør dette til en inngang til Vestlandets fantastiske fjorder. Kildn kan bli startpunktet på et nettverk av grønne havner for en grønn sjøgående reiselivsnæring. Kildn tar kravet fra myndighetene om nullutslipp i norske fjorder på alvor. Vi mener at Kildn vil bidra til et konstruktivt samspill mellom myndighetene, reiselivsnæringen, cruisenæringen og alle havneaktørene langs kysten.

Begrepet «Norge i et bygg» har blitt til under prosessen, og henviser til Kildn sitt potensiale som unik destinasjon i tillegg til å være havn. Som portal til Fjordturisme, er det ikke unaturlig at Kilden kan bli sentral base for destinasjonsoperatørene med årlig, jevn tilstrømming av turister.

Vestlandet var fra gammelt av regionalt og kommunalt delt opp i forhold til plassering ved sjøen, og muligheter for mobilitet, før industrialiseringen og landbasert infrastruktur koblet landet sammen. Sjøen var en ressurs, ikke bare for tilgang på mat og næringsutvikling, men spesielt i forhold til mobilitet. Ettersom post-industrialiseringen formet landbasert samferdsel med tog, motorisert kjøretøy, og ikke minst evnen til å sprenge ut tunneler, snudde tettstedene og byene ryggen til sjøen som hoved ferdselsåre.

Kildns lokalisering er strategisk for utviklingen av en regional blå fjordmetro. Plassert sørvest på Askøy, før innseiling til Bergen sentrum under Askøybroen, er Kildn sentralt plassert i skipsleias naturlige «rundkjøring». Dette betyr at Kildn vil bli et sentrum for en kobling mellom Flesland i sør og videre sørover mot Stavanger, Ågotnes Havn i vest og videre nordover, Bergen sentrum i øst og Solund i nord som eksempel. I tillegg er det naturlig å se koblingen mot Sognefjorden og Hardangerfjorden. Innenfor disse fire stedene er det stort potensial for vitalisering av nye destinasjoner som del av dagsberammet fjordturisme og by- og stedsutvikling.

I det siste har man sett samfunnets sårbarhet ved eksempelvis pandemier, internasjonale kriser og andre samfunnskritiske situasjoner. Kildn har alle forutsetninger til også å bli et sentralt beredskapssenter på Vestlandet. En beredskapshavn for karantene ved behov, der eksempelvis hotellet blir omgjort til isolert sone, med personell som er skolert for å håndtere krisesituasjon, kan etableres på Kildn.

I tillegg kan man etablere showroom og visningssenter for eksisterende og nye attraksjoner både i Bergen og i resten av fylket, for å vise de ulike fantastiske attraksjonene gjestende kan oppleve.

Listen av muligheter er ikke uttømmende fordi prosessen med å fylle havnen og dets funksjoner avhenger mye av partnerskapsmodeller som skal utvikles.