Visjon
Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybanen.

Kildns tre hovedmål

Snuhavn

Etablere snuhavn for cruiseskip og hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybanen

Nullutslippshavn

Første nullutslippshavnen i Norge som bygges tilknyttet fornybare energikilder for lagring, produksjon og distribusjon

Grønne arbeidsplasser

Nye grønne arbeidsplasser og lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren.

Politiske føringer

Det ligger en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som beskriver den fremtiden Norge ønsker å utvikle seg mot. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2030. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2030. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 2030.