Visjon
Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og arena for forskning og grønn havneutvikling

Kildns tre hovedmål

Hjemmehavn

Etablere hjemmehavn for den regionale blå bybanen og for internasjonal passasjertrafikk.

Nullutslippshavn

Etablere den første nullutslippshavnen i Norge som kun benytter  fornybare energikilder for lagring, produksjon og distribusjon.

Grønne arbeidsplasser

Etablere nye grønne arbeidsplasser innen en rekke fag og yrker og være en attraktiv lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren samt forskning, utvikling og undervisning.

Politiske føringer

Det ligger en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som beskriver den fremtiden Norge ønsker å utvikle seg mot. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2030. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2030. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 2030.