Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og hjemmehavn for internasjonale passasjerskip, for den regionale blå fjordbanen og for fjordturisme på Vestlandet.

Knutepunktet for grønne opplevelsescruise i fjordene

Kart kildn

SE FILM

Kildn vil består av et hovedbygg formet i en halvsirkel med graderende takvinkel fra nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal for ferjer i sørlige del av kaien. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Nyheter

FNs Bærekraftsmål

Kildn dekker 9 av Fns bærekraftsmål

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybanen.