"FØRSTE
NULLUTSLIPPSHAVN I VERDEN"
KILDN TIL
FREMTIDEN

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybanen.

Knutepunktet for grønne opplevelsescruise i fjordene

SE FILM

Kildn vil består av et hovedbygg formet i en halvsirkel med graderende takvinkel fra nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal for ferjer i sørlige del av kaien. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Nyheter

SlideSnuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme og den blå bybanen SNUHAVN Les mer SlideTilknyttet fornybare energikilder for lagring, produksjon og distribusjon NULLUTSLIPPSHAVN Les mer SlideNye grønne arbeidsplasser og lokalisering for selskaper og organisasjoner GRØNNE ARBEIDSPLASSER Les mer
FNs Bærekraftsmål

Kildn dekker 9 av Fns bærekraftsmål

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybanen.