Kildn bygges uten offentlige midler

Tilsvar fra artikkel i ba.no 3 februar

Kildn bygges uten offentlige midler

Kildn bygges uten offentlige midler 2560 1734 admin_kilden

I en artikkel i BA 3.februar røper tidligere finansbyråd Per Arne Larsen (V) sin manglende kunnskap om etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy.

Han har liten tro på privat kapital og de skatteinntekter næringslivet bidrar med i vår region, og er helt i utakt med Venstres næringspolitikk om «å heie på nye etableringer og være opptatt av verdiskaping og jobbskaping» slik tidligere næringsminister Iselin Nybø har uttrykt det i Venstres egen podkast

For å rydde all tvil til side: Kildn skal bygges og etableres uten bruk av offentlig kapital.

Kildn har som formål å ta sjøen tilbake som transportform, og å skape et nav for transport i grønn og utslippsfri utgave. Det skal etableres en fjordmetro som sparer vegnettet for 100 000 km med privatbilkjøring hver dag* (2,5 ganger rundt jorden) og avlaster en allerede overfylt kollektivtrafikk i Bergensregionen, og i samarbeid med eksisterende aktører og konsesjoner. Har vi vært blåøyde når vi trodde at det også var i tråd med Venstres program å få bort forurensing, trafikkstøy og kø fra veiene inn og ut av Bergen?

For å rydde all tvil til side: Kildn skal bygges og etableres uten bruk av offentlig kapital.

Den største oppgaven til Kildn vil være å skape flere muligheter for turistene som kommer til Norge og Vestlandet, og unngå overturisme med en bedre besøksforvaltning.

I følge Menons rapport for NHO høsten 2023 vil turisme gi inntekter på 330 MRD kroner i Norge i 2030.  Skal Vestlandet få sin del av dette må det skapes attraktive produkter og aktiviteter for turistene. Naturen og fjorden ligger her allerede, men moderne turister krever noe mer. Her ønsker Kildn, i samarbeid med transportselskapene, hotellene og turoperatørene, å bidra til at turisme og kollektiv samhandler og strukturerer turisttrafikken. Dette kan skje ved at de utslippsfrie kollektivbåtene blir turistbåter i den tiden folk flest er på jobb.

At Norge må jobbe strukturert med å samkjøre kollektiv og turisme er en av hovedkonklusjonene i Reisemålsutvalgets NOU fra 2023, et utvalg ledet av tidligere Venstrestatsråd Trine Skei Grande.

Og ikke minst: Kildn inviterer til samarbeid med Bergen Havn, til beste for begge. For i næringslivet er det vanlig at man i et samarbeid løfter hverandre og deler på overskudd, ikke bruker Larsens sugerørmetode med å dra livskiten ut av hverandre.

*Rapport om samfunnsnytte utført av Menon og framlagt 24.01.24.