Terminal
Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Utforming og materialvalg

Kildn vil består av en sammensatt bygningsmasse med ulike funksjoner tett integrert. Bygningsmassen vil bli plassert på “Kjerringodden”, dvs odden mellom Eidsvika og Brakedalsvika, og tett opptil kaianlegget for effektiv håndtering av passasjerer. Selve Eidsvika blir ikke berørt. På nordsiden av anlegget vil man etablere cruiseterminal med ISPS-funksjoner og på sørsiden en hurtigbåtterminal for effektiv omstigning mellom ulike lokale ruter. I tillegg vil besøkende fra de største båtene hurtig og effektivt kunne ta seg frem til hurtigbåtene via et felles terminalområde med visningssenter, turistinfo, kiosker og kafeer. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Selve terminalområdet vil skille seg ut fra vanlige havneterminaler og ligne mer på en moderne lufthavnterminal. Terminalen vil bli utformet for å kunne håndtere store passasjermengder samtidig, og gi passasjerene god og presis informasjon over de ulike avganger både mht lokaltrafikk og internasjonal trafikk – og vise vei til rett kai.