Terminal
Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Utforming og materialvalg

Kildn vil består av et hovedbygg formet i en halvsirkel med graderende takvinkel fra nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal for ferjer i sørlige del av kaien. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.