Terminal
Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Utforming og materialvalg

Kildn vil består av et hovedbygg formet i en halvsirkel med graderende takvinkel fra nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal for ferjer i sørlige del av kaien. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner.

Selve terminalområdet vil skille seg ut fra vanlige havneterminaler og ligne mer på en moderne lufthavnterminal. Terminalen vil bli utformet for å kunne håndtere store passasjermengder samtidig, og gi passasjerene god og presis informasjon over de ulike avganger både mht lokaltrafikk og internasjonal trafikk – og vise vei til rett kai.