Klar med nullutslipps- havn på Askøy

Klar med nullutslipps- havn på Askøy

Klar med nullutslipps- havn på Askøy 2560 1812 Andreas Rovik

Tertnes Holding ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet og gjennomfører derfor bærekraftige omstillinger i alle datterselskaper. Selskapet er også klar for å etablere en utslippsfri passasjerhavn på Askøy, med en byggetid på 3 år.

Ta fjorden tilbake
Den nye havnen skal være en rendyrket passasjerhavn for internasjonal, nasjonal og lokal trafikk. Målet er å få passasjertrafikken tilbake på sjøen – i hele vestlandsregionen.

Det skal etableres en regional fjordmetro med utslippsfrie hurtigbåter som kombinerer kollektiv- og turisttrafikk. Det vil gi økt rutetilbud i Bergensregionen kombinert med økt komfort, raskere transport og utslippsfri reise.

Flere turister, og bedre fordelt
Bergen og Vestlandet trenger og ønsker flere turister, og Norge er nå et attraktivt reisemål hele året. Bergen har et tak på 8000 cruisepassasjerer daglig, som er nødvendig når alle skip anløper midt i bykjernen. Kildn skal betjene både Bergen og resten av regionen ved å fordele passasjerene bedre gjennom utslippsfrie hurtigbåter som anløper sentrum på ulike steder til ulike tider, men som også fordeler turister til Øygarden, Fedje eller Osterøy. Med bedre besøksforvaltning kan antallet turister økes betydelig og bidrar til økte inntekter til hele regionen.

Bærekraftig – og mer til alle
Parisavtalen har slått fast at verden skal bli klimanøytral, og Norges mål er 55% kutt i utslipp allerede i 2030. Her vil Kildn være en viktig faktor med 100% utslippsreduksjon i passasjertransporten fra dag 1.

En smartere kobling mellom turister og kollektivreisende vil også gi flere passasjerer, økt fremkommelighet, mindre kø på veiene, reduserte offentlige kostnader og økt turisme i regionen.

[Kilde: bt.no , 27.10.2023]

Etablert som entreprenør i 1902. Eier i selskaper innen entreprenør, industri, eiendom og investering. Konsernet har i dag ca 400 ansatte i sine virksomheter, organisert gjennom Vestlandsentreprenøren.