Den blå mobiliteten
Den blå mobiliteten er prosjektets miljøambisjon for å klare oppnå nullutslippsvekst.

Den blå mobiliteten

Initiativtakere til prosjektet har besluttet at hovedadkomst til Kildn skal skje via sjøen. Den blå mobiliteten er prosjektets miljøambisjon for å klare oppnå nullutslippsvekst, imøtekomme norsk politikk fra Vei til Sjø[1] og motivere rederier til å raskere gjennomføre omstilling fra fossilt drivstoff til 100 prosent elektriske fartøy. Muligheten for å utvikle den regionale blå bybanen er stor.

Geografisk er Vestlandet med sine mange kystnære tettsteder, småhavner og kaier, fjorder og viker, det mangfoldet nødvendig for utvikling av bærekraftig blå mobilitet. Initiativtakere til prosjektet har besluttet at hovedadkomst til Kildn skal skje via sjøen. Den blå mobiliteten er prosjektets miljøambisjon for å klare oppnå nullutslippsvekst, imøtekomme norsk politikk fra Vei til Sjø[1] og motivere rederier til å raskere gjennomføre omstilling fra fossilt drivstoff til 100 prosent elektriske fartøy. Muligheten for å utvikle den regionale blå bybanen er stor. Geografisk er Vestlandet med sine mange kystnære tettsteder, småhavner og kaier, fjorder og viker, det mangfoldet nødvendig for utvikling av bærekraftig blå mobilitet.

Nye funksjoner

Kildn planlegges med nye funksjoner utover det som tradisjonelt er snuhavn for cruiseskip og hjemmehavn for ferger, og med all fremtidig adkomst via sjøveien. Unntaket er buss, taxi og viktige transportmidler som kommer via land. Det gjør at Kildn ikke er avhengig av landbasert infrastruktur. Videre vil tilgangen til sjø gi mulighet for å håndtere store skip og ferger som kan være svært plasskrevende i et bysentrum.

Det er da samfunnsnytten til Kildn får sin verdi fordi eksisterende havnefunksjoner beholdes, forbedres og i tillegg kan bidra til at viktige byarealer frigjøres til fortetting og god urbanisering. Kildn har også stort potensiale som destinasjon og vil bidra til å spre overturismen til flere lokalisasjoner.

Ny grønn havnearkitektur

Kildn bryter eksisterende oppfatning av hvordan vi organiserer av funksjoner og arkitektur på havner. Form og innhold er definert ut fra en tydelig visjon om at havnen skal etableres som nullutslippshavn.

Grønn arkitektur kan beskrives som en teknikk for praktisk å bygge bærekraftig. Designprinsippene er etablert ut fra miljøkrav, og inkluderer større fokus på konstruksjonsmessige føringer som bidrar til en mer bærekraftig utnyttelse av både materialer og arbeid.

Grønn arkitektur vurderer nøye utforming av energieffektive og miljøvennlige metoder som blant annet bidrar til reduksjon av energiforbruk, CO₂-utslipp og bedret inneklima. I mange tilfeller kobles også grønn arkitektur naturlig opp mot byggets profil Form og lokalisering spiller på omgivelsene. Et bærende prinsipp med grønn arkitektur er hvordan man inkluderer en miljøtankegang for livsløpet til bygninger; fra ide til ferdig bygg, via drift og til bygget skal avvikles.

Kildn har som visjon å bli den første nullutslippshavnen i Norge.  Dersom alle norske havner gjennomfører omstilling til nullutslippshavn fram til 2030, vil det kreves enorme investeringer, samt større og bredere forståelse for hvordan den omstillingen kan gjennomføres. Prosess, tidligfase planlegging og investeringsmodeller blir tre sentrale elementer i omstillingen.