Kildn har tegnet samarbeidsavtale med Ocean Hyway Cluster

Kildn har tegnet samarbeidsavtale med Ocean Hyway Cluster

Kildn har tegnet samarbeidsavtale med Ocean Hyway Cluster 800 600 admin_kilden

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Ocean Hyway Cluster (OHC) og prosjekt Kildn.

Ocean Hyway Cluster (OHC) er Norges ledende nettverk for maritimt hydrogen, og har etter hvert blitt et godt etablert arenaprogram og inngår som en del av den statlige finansierte satsningen «Norwegian Innovation Clusters». Programmet er for bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid. Programarbeidet er en del av Hub For Ocean sine aktiviteter.

Hensikten med avtalen er å etablere et samarbeid mellom Ocean Hyway Cluster og Kildn, da man ser flere koblinger som begge parter kan dra nytte av, spesielt gjennom prosjektet Destinasjon Grønt Vestland.

Kildn vil bli en base for fjordtursime utelukkende basert på bruk av nullutslippsfartøyer. I denne fremtiden vil hydrogen være en viktig energibærer i sjøgående transport. Kildn vil derfor jobbe aktivt med å utrede og etablere pilotprosjekt med operatører av nullutslippsfartøyer og mulige destinasjoner i Vestland. OHC kan gjennom nettverk og medlemsmasse identifisere ulike mulige sluttbrukere på fartøysiden som kan dra nytte av infrastrukturen som etableres på Kildn. OHC kan også bidra til å identifisere nye forretningsmuligheter som kan utvikles med utgangspunkt i Kildn.

«Fjordturisme basert på nullutslippsfartøyer er en viktig del av Kildn sitt konsept, og vi ser frem til samarbeidet med OHC for å finne de beste fremtidige løsningene for å frakte turistene rundt i vårt vakre Vestland» sier Stein Lønne, prosjektleder for Kildn.