Kildn omtalt i Grøn Region Vestland

Kildn omtalt i Grøn Region Vestland

Kildn omtalt i Grøn Region Vestland 1273 716 admin_kilden

Kildn er tatt med i et av 9 regionale konsepter i rapporten for Grønn bergensregion. Rapporten er en del av prosjektet Grøn region Vestland initiert av Vestland Fylkeskommune.

røn region Vestland skal avdekke verdikjeder og forretningsområder, og resultatet skal brukes som grunnlag når det regionale partnarskapet jobber for å realisere potensialet for grønn omstilling i fylket. Prosjektet er et partnerskap mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge. I delrapporten for Grøn bergensregion står det blant annet om Kildn:

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og hjemmehavn for internasjonale passasjerskip, for den regionale blå fjordbanen og for fjordturisme på Vestlandet. Tidligste planlagte byggestart er i 2023, med mål om ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Konseptet bidrar til grønn næringsutvikling gjennom bærekraftige løsninger for både reiselivet på Vestlandet, kollektivløsninger til sjøs, og nye havne- og næringsområder. Tiltakene skal sikre et knutepunkt for lokal og regional passasjertrafikk til fjordene i Vestland (den blå fjordbanen) i tillegg til lokal passasjertrafikk i bergensregionen (den blå bybanen), være en kunnskapsarena for nullutslippsteknologi og de blå næringene, og være et opplevelsessenter for lokale og tilreisende.

Lenke til «Grøn region Vestland»
Lenke til «Grøn bergensregion»