Kildn inngår samarbeid med NCE Maritime Cleantech

Kildn inngår samarbeid med NCE Maritime Cleantech

Kildn inngår samarbeid med NCE Maritime Cleantech 1920 1199 admin_kilden

NCE Maritime Cleantech er en av verdens ledende kommersielle klyngeorganisasjoner for utvikling av rene maritime løsninger. Organisasjonen som ble opprettet i 2011 har i dag nær 140 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.

Organisasjonen samler maritim ekspertise bygget opp gjennom generasjoner med virksomhet. Målet er å styrke partnernes konkurransefortrinn ved hjelp av utviklingen av energieffektiv og miljøvennlig teknologi.

– Vi er svært glade for å tre inn i denne organisasjonen som sitter på verdifull kunnskap om næringen vår. Vi ønsker også å bidra med kunnskapen vi har opparbeidet oss så langt med å realisere Kildn, og tror at samarbeidet og kunnskapsutvekslingen vil kunne bære mange frukter, sier Filip Rygg, daglig leder i Rexir Holding.

Blant medlemmene i klyngen finner vi selskaper som Hydro, BKK, Universitetet i Bergen, ABB, Aker Solutions, Norled og Equinor. Ved årsskiftet ble initiativtakerne i Tresmarka AS og Kildn havn tatt opp som medlem sammen med åtte andre selskaper.

– Jeg er glad for at klyngen blir styrket på en rekke områder og at vi stadig er i vekst. At styret hadde så mange kvalifiserte søknader å ta stilling til, understreker klyngens relevans i den maritime næringen, sier Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech.

Filip Rygg i Rexir Holding sier han ser frem til å ta det neste steget i samarbeidet.

– Kildn ønsker å bidra aktivt i maritim forskning og utvikling, og vil komme med ulike innspill til mulige utviklingsprosjekter i klyngen. Blant annet har Kildn startet kartlegging av muligheter for en regional blå bybane kombinert med fjordturisme i regionen. Dette gir spennende muligheter for regionen, sier Rygg.