Turister tar potensielt med seg koronavirus – er ikke dette veldig dårlig timing å lansere en havn for masseturisme?

Turister tar potensielt med seg koronavirus – er ikke dette veldig dårlig timing å lansere en havn for masseturisme?

Turister tar potensielt med seg koronavirus – er ikke dette veldig dårlig timing å lansere en havn for masseturisme? 150 150 admin_kilden

Vi følger myndighetenes anbefalinger og utviklingen av helsesituasjonen tett, og vil selvfølgelig sørge for at havnen følger alle nye lover og forskrifter som måtte komme i kjølvannet av pandemien. Det kommer en tid etter korona. Vi må lære av det som har skjedd, og være forberedt på de utfordringene fremtiden gir. Prosjektet har stort potensiale som regionalt beredsskapssenter, som kan undersøkes nærmere i en reguleringsprosess.

Ideen om denne havnen begynte for 15 år siden, og vi har de siste fire årene jobbet med konkretisering av visjonen. Vi har nå kommet til et punkt, hvor vi ønsker å dele visjonen med politikere, innbyggere og andre aktører, slik at de kan komme med innspill til hvordan visjonen kan bli virkelighet.

Samtidig foregår det parallelt en stor satsing på grønn skipsfart, Bergen Havn har ambisiøse planer for det neste tiåret. En rekke sammenfallende initiativ innenfor havneutvikling og fjordturisme vil i de kommende årene materialisere seg, og det er derfor viktig at vi i lys av dette utredet mulighetene et slikt prosjekt kan gi – også i lys av pandemiens mulige langsiktige konsekvenser for havnedrift og fjordturisme. Timingen for å tenke fremover, planlegge fremtiden og investere i grønn omstilling nå, er helt riktig og nødvendig.

Derfor håper vi det er politisk vilje på Askøy til å igangsette en reguleringsprosess knyttet til Kildn, som vil bidra til å kartlegge konsekvensene og konkretisere omfanget og utnyttelse av mulighetene prosjektet representerer.