Ligger ikke Kildn litt for langt fra Bergen sentrum?

Ligger ikke Kildn litt for langt fra Bergen sentrum?

Ligger ikke Kildn litt for langt fra Bergen sentrum? 150 150 Stein Lønne

Nei, slett ikke. Kildn har en strategisk plassering der tre hovedleder møtes, inklusive innseglingen til Bergen. Dermed blir Kildn et sentralt nav for fjordmetroen og et knutepunkt som kobler Bergen, Flesland og den nye havnen på Ågotnes. Havneanlegget har potensiale til å forsyne flere store passasjerskip samtidig, samt en flåte av elektriske hurtigbåter som en integrert del av kollektivtrafikken som betjener Bergensregionen.

I stedet for at alle skipene må seile inn til Bergen, så kan noen av de legge til på Askøy og derved spare ca 5 sjømil med energi, en vei. Der får de alle nødvendige forsyninger og lader batteriene. Passasjerene fraktes til og fra Bergen, Flesland eller fjordene med et rutenett av elektriske hurtigbåter, også kjent som fjordmetroen.

Transporten fra Kildn til byen vil ta maks 20 min. Samtidig vil man fordele turistene på en lagt bedre måte med anløp ulike steder i Bergen. Da reduserer man dagens opphopning av turister med opp mot 5000 personer samtidig på vei til Fløybanen.

Målet er å bygge en nullutslippshavn med landstrøm til alle typer fartøyer, og en havn som produserer strøm til eget forbruk og som forurenser minimalt. Vår visjon er å utvikle Norges største (og første) grønne nullutslippshavn for nasjonale, internasjonale og regionale fartøyer. Vi vil stille samme krav om elektrisk/utslippsfri innseiling for de ulike typer fartøyer, som etter hvert vil bli praktisert av Bergen Havn. Dette mener vi at vil være mulig, og støtter også opp om myndighetens handlingsplan for grønn skipsfart der man har stilt krav til nullutslipp i verdensarvfjordene senest i 2026, og har som mål å ha utslippsfrie havner innen 2030.