Hvordan vil dere løse elektrifiseringsutfordringene med store skip som skal ha strøm?

Hvordan vil dere løse elektrifiseringsutfordringene med store skip som skal ha strøm?

Hvordan vil dere løse elektrifiseringsutfordringene med store skip som skal ha strøm? 150 150 admin_kilden

Regjeringen har som mål å etablere utslippsfrie havner innen 2030. Det gir derfor ingen mening å planlegge en fremtidsrettet ny havn uten at den er utslippsfri og baserer seg på fornybar energi. Noe annet vil ikke være bærekraftig eller lønnsomt på sikt. Vår visjon er å utvikle Norges største (og første) grønne nullutslippshavn for cruisebåter og ferger (blå bybane). Vår ambisjon er at prosjektet står ferdig i 2026.

Helt konkret har vi så langt undersøkt muligheten for å etablere et energikonsept som gjør havnen selvforsynt med fornybar energi, for å belaste strømnettet minst mulig, og føre eventuell overskuddsenergi ut igjen i strømnettet. Energilagring er mulig å etablere i fjellet, og et mikrogrid med smart energidistribusjon vil kunne kompensere for den ekstra effektbelastningen havnen får når skipene kobles til landstrøm.

Vi vil stille som krav at alle store skip og ferger som skal legge til havnen, har utslippsfri innseiling, som også vil være de samme kravene som stilles fra Bergen Havn.

Dette er tenkt gjennomført ved å balansere optimal utnyttelse fra fire forskjellige mulige fornybare energikilder:

  1. Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved  å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.
  2. Solcellepaneler som dekker ca. 23.000m2 av takets flate vil dekke et betydelig energibehov i anlegget.
  3. Batterilagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.
  4. Saltvannpumpekraftverk hvor energi benyttes til å pumpe vann opp i store høyder når en kan bruke effekt og energi, for så å slippe vannet ut gjennom en turbin når en har behov for effekt og energi. Samme prinsipp som for batteri, og vil også bygges inne i fjell.