Hvordan vil dere skaffe strøm til store skip, og er det nok strøm til prosjektet?

Hvordan vil dere skaffe strøm til store skip, og er det nok strøm til prosjektet?

Hvordan vil dere skaffe strøm til store skip, og er det nok strøm til prosjektet? 150 150 admin_kilden

Regjeringen har som mål å etablere utslippsfrie havner innen 2030. Vår visjon er å utvikle Norges største (og første) grønne nullutslippshavn for store internasjonale og nasjonale passasjerbåter og mindre hurtigbåter (fjordmetro). Det er derfor helt uaktuelt å bygge en fremtidsrettet ny havn uten at den er utslippsfri og baserer seg på fornybar energi. Vår ambisjon er at prosjektet står ferdig i 2027.

Vi ønsker å  å etablere et energikonsept som gjør havnen selvforsynt med fornybar energi. Det vil  belaste strømnettet minst mulig og føre overskuddsenergi ut igjen i strømnettet. Energilagring er mulig å etablere i fjellet, og et mikrogrid med smart energidistribusjon vil kunne kompensere for den ekstra effektbelastningen havnen får når skipene kobles til landstrøm.

Vi vil stille samme krav som Bergen Havn skal gjøre fra og med 2026. Det betyr blant annet at alle store skip som skal legge til havnen må være utslippsfrie ved kailigge, dvs de må koble seg til landstrøm.

Dette er tenkt gjennomført ved å balansere optimal utnyttelse fra flere forskjellige mulige fornybare energikilder:

  1. Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.
  2. Solcellepaneler på takflater og fasader vil dekke et betydelig energibehov i anlegget.
  3. Batterilagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.
  4. Å utnytte jordvarme er også en miljøvennlig og effektiv måte å redusere energiforbruket fra andre energikilder.

Kildn vil likevel være avhengig av mer energi enn man kan produsere med disse metodene. Prosjektet har meldt inn sitt kraftbehov til BKK og Statkraft, og står i køen for å bli tildelt energi når prosjektet er klart.