Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk?

Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk?

Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk? 150 150 admin_kilden

Nei. Vår ambisjon har hele tiden vært å flytte persontrafikk fra land til sjø. Prosjektet Kildn vil bidra til å etablere fjordmetroen for hele Bergensregionen og dermed  avlaste dagens vegnett. Mest mulig trafikk til og fra Kildn skal også skje sjøveien, både persontrafikk, varer og tjenester.

Regionen har som mål å styrke miljøvennlig transport og tilrettelegge for minst mulig trafikk på vegnettet. Det er naturlig å planlegge slik at avganger og annen nødvendig trafikk legges utenom rushtid