Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk?

Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk?

Hva med all køtrafikken på Askøybroen, vil man få enda mer trafikk? 150 150 admin_kilden

Nei. Vi ønsker at prosjektet skal bidra til å flytte persontrafikk fra land til sjø. Med dette prosjektet kan Kildn bidra til å etablere den blå bybanen for Bergensregionen, som vil avlaste dagens vegnett for trafikk. Eventuell trafikk som tilkommer på grunn av prosjektet, må utredes nærmere i en reguleringsprosess.

Det vil uansett være et mål å styrke miljøvennlig transport i regionen, samt tilrettelegge for minst mulig trafikk på vegnettet. Det er naturlig å planlegge slik at avganger og annen nødvendig trafikk legges utenom rushitd.