Kan Kildn plasseres andre steder på Askøy, eller i nærheten?

Kan Kildn plasseres andre steder på Askøy, eller i nærheten?

Kan Kildn plasseres andre steder på Askøy, eller i nærheten? 150 150 admin_kilden

Plasseringen på sørvest-spissen av Askøy er optimal for den funksjonen Kildn er tiltenkt å ha. Plasseringen ligger midt i nord-sør leden utenfor Bergen og i krysset mellom 3 viktige leder. Det ligger ingen hindringer i innseilingen fra nord, det er kort vei til både Bergen sentrum og Bergen Lufthavn/Flesland, samt at bunnforhold, strøm, vind og forventede bølgehøyder i turistsesongen gjør det mulig for ulike fartøyer å legge til kai.

Vi har undersøkt ulike alternativer til plasseringer av prosjektet inklusive eksisterende havneområder, men vi har ikke funnet realistiske alternativer til “Kjerringodden” sørvest på Askøy. Dette handler om muligheten til å kombinere turisttrafikk med kollektivtrafikk, innseiling, bunnforhold, kailengder, visuelle forhold, eksisterende virksomhet mv.