Hvordan vil prosjektet ligge i terrenget?

Hvordan vil prosjektet ligge i terrenget?

Hvordan vil prosjektet ligge i terrenget? 150 150 admin_kilden

Området er kupert og vanskelig tilgjengelig med loddrett fjell ned i sjøen, avbrutt av Eidsvika. Bygget legges forsiktig inn i formasjonen i landskapet og på en slik måte at man unngår inngrep så mye som mulig.  Hovedbygget er formet som halvsirkel med gradert taklandskap fra høyest punkt i nord til laveste punkt i sør. Kildn bygges inne i Eidsvika og kaianlegg og terminaler bygges inntil terreng.

Det er et mål at Kildn skal gli mest mulig naturlig inn i terrenget. Alle naturområder er sårbare og vi er opptatt av å bevare mest mulig natur. Eksisterende rekreasjonsmuligheter vil utbedres med økt tilgjengelighet og universell utforming. Det vil sikres og tilføres egne aktivitetsmuligheter inne i Eidsvika. Men her vil vi være opptatt av å få gjort grundige økologiske utredninger og få innspill fra fagmiljøer og innbyggerne på Askøy i en reguleringsprosess.

Kildn er tegnet inn med nye utkikkspunkter, tilrettelagt arkitektur og et grønt «operatak» som en del av et nytt friområde for de turglade på Askøy.