Kan man kun satse på fjordmetro, og kutte ut cruiseskip på Kildn?

Kan man kun satse på fjordmetro, og kutte ut cruiseskip på Kildn?

Kan man kun satse på fjordmetro, og kutte ut cruiseskip på Kildn? 150 150 admin_kilden

Det vil ikke være befolkningsgrunnlag nok til å bygge ut en Fjordmetro med omfattende rutenett og mange avganger i regionen dersom den kun skal utføre arbeids- og fritidsreiser.

Konseptet Fjordmetro baserer seg på at man kan frakte turister i tillegg til eller sammen med turister. Det gir et nytt inntektsgrunnlag slik at man kan ta inn flere båter med hyppigere avganger.

Det gir også muligheter for rene turistruter midt på dagen da det er lavt antall jobbreiser. Kombinasjon av kollektiv- og turistreiser er også helt i tråd med reisemålsutvalgets innstilling i NOU 2023:10 “Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid”.

Derfor er det viktig at det er kort vei, enkelt og praktisk for turistene å gå av et passasjerskip og om bord på en hurtigbåt. Vi ser ingen muligheter for å realisere fjordmetroen uten at turister fra nasjonale og internasjonale passasjerbåter kan gå i land i samme havn.

Plasseringen av Kildn er optimal i denne sammenheng, midt i “veikrysset” der tre hovedleder møtes og med korte avstander til både Bergen og Flesland.