Hvordan vil dere ivareta rekreasjonsmulighetene for de som benytter seg av området?

Hvordan vil dere ivareta rekreasjonsmulighetene for de som benytter seg av området?

Hvordan vil dere ivareta rekreasjonsmulighetene for de som benytter seg av området? 150 150 admin_kilden

Hovedbygget i Eidsvika vil koble terreng i nord med terreng og sjøfronten i sør ved å etablere et grønt tak hvor man kan gå. Det vil sikres og tilføres egne aktivitetsmuligheter inne i Eidsvika. Men her vil vi være opptatt av å få gjort grundige økologiske utredninger og få innspill fra fagmiljøer og innbyggerne på Askøy i en reguleringsprosess.

Kildn er tegnet inn med nye utkikkspunkter, tilrettelagt arkitektur og et grønt «operatak» som en del av et nytt friområde for de turglade på Askøy.