Hvordan skal prosjektet finansieres?

Hvordan skal prosjektet finansieres?

Hvordan skal prosjektet finansieres? 150 150 admin_kilden

En lønnsom finansieringsmodell er en avgjørende forutsetning for realisering. Vi er allerede godt i gang med utredningen. Det er både naturlig og nødvendig at modellen videreutvikles og oppdateres gjennom reguleringsprosessen etter hvert som vi får utført konsekvensutredninger og politiske føringer.

Helt konkret jobber EY nå med å videreutvikle en kompleks økonomimodell, hvor man mater inn ulike parametere for inntjeningspotensialet for de ulike funksjoner basert på areal, prognosescenarioer på antall besøkende omsetning osv. I tillegg vil faktorer knyttet til bygging, skatter, finansieringsbetingelser etc. regnes inn. Modellen lager også estimater for ringvirkningseffekter med hensyn til verdiskapning, både i byggeperioden og driften etterpå.

Poenget er at man legger inn tall i modellen etter hvert som prosjektet formes, slik at dette blir en dynamisk modell der vi også kan simulere et utall ulike sammensetninger, løsninger og størrelser.   Det er nødvendig for alle involverte og berørte parter at dette prosjektet blir økonomisk bærekraftig. Det har vi troen på at vi skal få til i samarbeid med sterke partnere. Vi setter ikke spaden i jorden før vi har en modell som viser fortjeneste med ønsket margin. En slik modell må vi uansett ha for å kunne invitere investorer og samarbeidspartnere på ulike nivå.