Hvilke politikere har godkjent dette?

Hvilke politikere har godkjent dette?

Hvilke politikere har godkjent dette? 150 150 admin_kilden

Prosjektet har enda ikke vært oppe til politisk behandling ennå. Prosjektet ble for første gang presentert i et formannskapsmøte for Askøy kommune 19. mai. Vi ser nå frem til videre dialog og innspill fra politikere, lokalmiljøet og andre interessenter.