Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet?

Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet?

Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet? 150 150 admin_kilden

Ja, hvis politikerne på Askøy mener at dette er et interessant prosjekt å utrede, vil det settes i gang en reguleringsprosess. Prosjektet er åpenbart stort nok til å utløse krav om konsekvensutredninger på mange områder. Det er viktig for alle parter å ha et grundigst mulig grunnlag å basere beslutningen om bygging på. Hva som vil omfattes av utredninger blir en del av del av den politiske beslutningsprosessen lenger ned i løypa. Dette munner til slutt ut i en reguleringsplan som politikerne skal ta stilling til.