Hva er historien bak navnet Kildn?

Hva er historien bak navnet Kildn?

Hva er historien bak navnet Kildn? 150 150 admin_kilden

Ideen om Kildn begynte for over 15 år siden, og vi har de siste fem årene jobbet med konkretisering av visjonen. Selve navnet kom tidlig i prosessen som en arbeidstittel. Vi snakket mye om at dette prosjektet kunne bli opphavet til en ny måte å utvikle skipsfarten på – i en grønnere retning. En kilde til inspirasjon for havner og skipsfart over hele Norge – kanskje hele verden.

Gjennom årene har vi diskutert ulike navn, både med internasjonalt tilsnitt eller søkt etter gamle navn fra skipsfartstradisjoner på Vestlandet. Vi har vurdert stedsnavn og lett etter inspirasjon i gamle båttyper og maritime miljøer. Men i det daglige arbeidet falt vi alltid tilbake til Kilden.

Navnet Kilden sier noe prosjektets aspirasjon. Kilden til en renere verden. Kilden til grønn energi. Kilden til fremtiden. Det har inspirert oss som har jobbet med prosjektet veldig til å se fremover. For oss handler det om nyskapning og bærekraft. Et senter for liv og energi, som bidrar til grønn vekst og positive ringvirkninger. Kilden dukket ofte opp som begrep i vår visjon.

Etter hvert skjønte vi at Kilden kom til å bli hengende med prosjektet. Men i og med at Kilden er mye benyttet i andre sammenhenger, som på kjøpesentre, kulturhus måtte vi skille oss ut. Det var da vi bestemte oss for å ta ut e’en for å gjøre navnet til både et egennavn og en logo – og Kildn ble valgt.