Avviser kritikken mot ny Askøy-havn

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav.

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn 1389 1217 admin_kilden

Debatt: Per-Arne Hvidsten Larsen er i sitt innlegg 27. juli innom den planlagte nye passasjerhavnen Kildn på Askøy. Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Larsen gir et inntrykk av at Kildn vil ta imot alle cruiseskipene som Bergen avviser. Dette er uriktig.

Kildn planlegges som en utslippsfri havn som ikke vil ta imot forurensende skip. En fordel ved å nyetablere havnen er at havnen og landanleggene kan bygges for å følge strenge miljøkrav. Dette vil også gjelde for besøkende skip.

«En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon», skriver styreleder i Kildn, Bjørn Østbø.

Bjørn Østbø

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Tvert imot vil Kildn gi miljøgevinst i seg selv som nullutslippshavn, og besøkende skip vil få redusert drivstoffbruken gjennom kortere innseiling enn til Bergen sentrum.

Larsen skriver at fra Kildn skal «alle passasjerene fraktes til Bergen sentrum». Det er andre reisemål i regionen enn Bergen sentrum. En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon. Regionen må tilby flere lokale reisemål for å ha kapasitet til å ta imot flere gjester.

En vekst i turismen er sannsynlig fremover, og det er da fornuftig å planlegge for å håndtere dette, heller enn å nekte at flere skal kunne komme. I dette bildet vil Kildn være en nødvendig og naturlig del av havnekapasiteten i regionen. Kildn bidrar til å utvikle forslag om en Fjordmetro, et regionalt rutenett på sjø med hurtiggående utslippsfrie båter. Med Fjordmetroen vil mange turister kunne benytte ruter som er etablert som del av kollektivtilbudet i regionen.

Sambruken er i tråd med Reisemålsutvalgets innstilling om bærekraftig turisme. I noen grad vil dette også kunne gjelde inn mot Bergen sentrum. I dette ligger også mulighet til å spre trafikken på tid og på ankomststed i Bergen, for å motvirke trengsel.

Kildn kan bygges uten offentlige midler, samtidig som vi inviterer til samarbeid både med Bergen og omegnskommunene.

Vi registrerer også at MDG og Thor Håkon Bakke mener Kildn skal rasere halve Askøy. Vi disponerer et område på 429 mål og skal benytte langt under ti prosent av det, kombinert med at vi tilrettelegger bedre for naturopplevelser og fritidsaktiviteter.

[Kilde: bt.no , 02.08.2023]