Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden 2560 1424 admin_kilden

Prosjektet er blitt mindre, men det er fortsatt gigantisk, grønt, privatfinansiert og omstridt. Tertnes Holding AS vil gjøre Askøy til sentrum for blå bybane og cruisehavn.

Initiativtakerne til Kildn på Askøy virker uberørt av de mange havneplanene og -ideene som dukker opp i Bergen og nabokommunene.

– Vi jobber på. Vi er sikre på at dette prosjektet er mulig å gjennomføre, sier administrasjonssjef i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

BA møter ham og styremedlem i Kildn, Atle Kvamme, i Næringsrådets lokaler midt i Bergen sentrum. Utstyrt med argumenter, illustrasjoner og videoer går de to kraftig verbalt til verks i kampen for å få etablert en grønn, eller blå om du vil, Hub ved Eidsvika og Brakedalsvika på sørvestsiden av Askøy.

Slik ser Kildn-planene ut i fugleperspektiv. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

– Vil avlaste Bergen
Prosjektet Kildn kan også løse noen av Bergen sentrum sine problemer, mener duoen. Ved å bygge verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk vil en flytte flest mulig passasjerer fra land til utslippsfrie fartøyer. Slik kan Kildn avlaste Bergen havn for gigantiske cruiseskip, og heller sende passasjerene fra Askøy til Bergen i mindre, utslippsfrie fartøyer som også blir del av et normalt, sjøgående kollektivsystem.

– Bergen trenger avlastingshavner, sier Lønne og Kvamme, og viser til at mange store byer i Europa i dag flytter havnen ut fra sentrum.

De mener bergensområdet kan ta imot flere cruiseturister enn i dag, og ønsker at en fremtidig grønn havn på Askøy kan bli snuhavn for cruiseskip. Det innebærer at cruisene starter og slutter på Askøy, og fører ofte til at turistene blir noen døgn ekstra i området.

Kildn skal huse både hotell, cruiseskip og hurtigbåter. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Derfor omfatter planene også hotell.

Samtidig er tanken å gjøre Kildn til et senter for lokal rutetrafikk som betjener hele fjordsystemet. Kombinasjonen blir fra ulike hold sett på som et interessant initiativ for å gjøre sjøgående kollektivtrafikk mer økonomisk bærekraftig.

Flere konsulentfirmaer har vært involvert i arbeidet til nå, og flere rapporter og mulighetsstudier er utarbeidet.

Omfattende planer

Selv om de reviderte planene er redusert fra de opprinnelige, er det fortsatt ikke småtterier de lokale entreprenørene ser for seg:

  • Hjemmehavn for fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.
  • Kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringsarealer, til sammen 60.000 kvadratmeter.
  • Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solceller, termisk energi og fjordvarme.

Initiativtakerne ser for seg at Kildn kan gi flere tusen arbeidsplasser i utbyggingsperioden og etter at havneanlegget står klart.

Nylig valgte Tertnes Holding AS Backe Bergen som samspillsentreprenør for den videre utviklingen av området.

– Viktig for sysselsetting

– Dette vil være viktig for sysselsettingen i regionen. Vi vil bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft, sa styreleder Jan Olav Jørgensen i Tertnes Holding i en pressemelding da samarbeidet med Backe Bergen nylig ble offentliggjort.

Med cruiseterminal (øverst i bildet), hurtigbåtterminal (nederst i bildet) og hotell i midten ser Tertnes Holding AS for seg å skape mange arbeidsplasser på Askøy. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Les hele artikkelen her
[Kilde: ba.no 02.06.23]