Askøy
- Et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 2560 1736 Andreas Rovik

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et knutepunkt i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåtene skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter ikke bare Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter påAskøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Kaiene skal bygges ved foten av skapningen på opptil 70m høyde, der fartøyene knapt vil være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, noe som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatremål bevares.

Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etablering av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Det jobbes også med å få etablert et forsikrings- og utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.

Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbyggingen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

FAKTA KILDN:

 • En regional havn for utslippsfri kollektivtrafikk på sjø.
 • Et knutepunkt for turisme på Vestlandet, og senter for smart kombinasjon av turist- og kollektivtrafikk.
 • En katalysator for ny næringsutvikling, spesielt innen reiseliv i hele regionen.
 • En hovedpulsåre på sjø uten kø, veistøv, trafikkulykker, ras og flom.
 • Bygninger med egenprodusert energi fra solcelle, termisk energi og jordvarme.
 • Turistinformasjon, terminalfunksjoner og kontorer.
 • Senter for videre forskning og utvikling.
 • Etablering av Askøys første hotell.

KILDN VIL GI:

 • Raskere og mer miljøvennlig transport enn i dag.
 • Reduserte reisetider mellom Bergen og nabokommunene.
 • Nye muligheter for reiselivet i regionen og på Askøy.
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter.