Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland 1600 878 admin_kilden

Kildn lanserer nå en mulighetsstudie av et utvidet sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud i Vestland med Kildn som base/hub og med Bergen som en viktig havn. Mulighetsstudien er utarbeidet av Asplan Viak.

Mulighetsstudien foreslår en løsning kalt «fjordmetro» og består av både eksisterende og nye stamruter i tillegg til et nett av materuter i vår region. Rutenettet vil bidra til å flytte persontrafikk fra land til sjø – utslippsfritt, samtidig som det vil gi økt mobilitet i Vestland. Ruteforslaget i rapporten er ikke fasit, men det er et viktig faglig begrunnet innspill på hvordan fremtidens kollektivtilbud kan se ut om noen år.