One Ocean 2021-2023

One Ocean 2021-2023

One Ocean 2021-2023 1008 755 admin_kilden

Det var en fantastisk opplevelse å kunne bo, spise, sove og ikke minst arbeide med så mange ulike, men utrolig kompetente personer fra forskermiljøet, akademia, næringsliv og politikere som alle delte av sin kunnskap