Hva er Kildns visjon?

Hva er Kildns visjon?

Hva er Kildns visjon? 150 150 admin_kilden

Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og en arena for videre forskning og grønn havneutvikling.

Fjordmetro og fjordturisme: Kildn skal bli et viktig knutepunkt for den regionale fjordmetroen og et utgangspunkt for fjordturisme for hele regionen.

Nullutslippshavn: Kildn vil bli den første reelle nullutslippshavnen i verden som kun benytter rene og fornybare energikilder til forsyning av fartøyer, bygningsmasse og drift av havnen.

Grønne arbeidsplasser: Kildn skal etablere nye grønne arbeidsplasser innen en rekke fag og yrker og være en attraktiv lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren samt forskning, utvikling og undervisning.