Video

Jan Olav Jørgensen om Kildn

Jan Olav Jørgensen om Kildn 800 600 admin_kilden

Stor interesse for Kildn under One Ocean Week

Stor interesse for Kildn under One Ocean Week 2555 1433 admin_kilden

Kildn arrangerte to vellykkede arrangementer under One Ocean Week i Bergen i 18. og 20. april.

Det første arrangementet ble gjennomført om bord i Vision of the Fjords som lå til kai ved Bryggen i Bergen. Temaet var etablering av en fjordmetro som kan revitalisere Byfjorden og fjordarmene i regionen og blåse liv i sjøen som hovedpulsåre for transport.

I innleggene ble det også fokusert på hvordan en fjordmetro kan øke mobiliteten i fylket, og samtidig avlaste Bergen sine innfartsårer. Etter arrangementet fikk politikerne i debattpanelet uttale seg om Kildn, og resultatet kan du se i filmen.

Fjordene våre er det flotteste Norge har å by på. Hvorfor skal vi frakte turister rundt i regionen med bil og buss når de kan komme langs fjorden, som de mest av alt vil oppleve? Dette var temaet som ble tatt opp på det andre arrangementet på Statsraaden Bar. Fjordene er attraktive og potensialet for mer bærekraftig turisme er enormt, men mulighetene har så langt vært begrenset.

Kildn skisserte en løsning som i kombinasjon med en fjordmetro gjør sjøen til hovedtransportåre og dermed mer attraktivt både for turister og daglig reisende. Opplegget vil gi Vestlandets gjester helt nye opplevelser på helt nye destinasjoner med større grad av besøksforvaltning – og helt utslippsfritt. Tilbakemeldingene fra reiseliv og redere på Kildns initiativ kan du se i filmen.

INTERVJU MED FJORD TOURS-DIREKTØR

INTERVJU MED FJORD TOURS-DIREKTØR 2560 1440 admin_kilden

INTERVJU MED FJORD TOURS-DIREKTØR KRISTIAN JØRGENSEN

 I forbindelse med lanseringen av Kildn, ba vi administrerende direktør i Fjord Tours Group, Kristian Jørgensen, om å dele sine refleksjoner rundt prosjektet og det han har fått presentert så langt.

Som ekspert på reiseliv, har du mange års erfaring fra reiselivsbransjen. Hva er dine første reaksjoner etter denne presentasjonen?

― Jeg må si jeg er utrolig imponert. Tenk å få et så spennende, stort og banebrytende prosjekt inn i Bergen, på Vestlandet og i Norge, for den saks skyld. Jeg har virkelig troen på dette her.

Men vi er jo i litt spesielle tider. Vi er inne i en krise for reiselivsbransjen, i hvert fall kortsiktig, med koronavirus og det som skjer nå. Hva er ditt fremtidsbilde?

― Reiselivet vil i utgangspunktet kanskje bruke et år eller to på å komme tilbake igjen. Reiselivet kommer til å ha en vekst i årene fremover som er ganske kolossal. Kun syv prosent av kinesere har fått pass så langt. De skal opp på 25 prosent i løpet av de neste 5-6 årene. Det representerer verdens største reiselivsmarked bare der. Reiselivet er verdens største næring, og er også den næringen som kommer til å vokse mest i årene fremover. Korona vil bremse farten noe, men vi vil ta det igjen i løpet av to til tre år.

Men vil det vi ser i fremtiden se annerledes ut?

― Jeg tror kravene til hvordan reiselivet skal se ut, får et paradigmeskifte. Vi kommer til å oppleve et behov for å tenke annerledes spesielt på to områder. Jeg tror mange destinasjoner velger å utfordre dilemmaene de har sett i forhold til overturisme. Bare Venezia har sagt at de ikke nødvendigvis vil ta inn cruiseskip på samme måte som de har gjort før, og jeg tror også at på miljøsiden vil det settes større krav til at reiselivet leverer mer miljøvennlige løsninger. Det er en næring i dag som leverer cirka åtte prosent av verdens utslipp og i fremtiden vil vokse til 15 prosent. Men hvor man nå etter koronakrisen sier at dette vil bli annerledes.

Hvordan tror du da at prosjektet vi snakker om her vil passe inn i den settingen, i det fremtidsbildet?

― Det leverer jo egentlig på akkurat de to punktene. Det leverer en løsning hvor du får turister og spesielt de som har vært definert i overturisme til å ankomme i en hub utenfor byen hvor du kan styre kapasitet på en helt annen måte og ta hensyn til de som bor i byen i større grad enn nødvendigvis bare turistene og finne et bedre samspill mellom nettopp de to du skal ta hensyn til.

― Også blir det også en mulighet til å ta turistene ut i fjordlandskapet ved bruk av mer miljøteknologiske transportmidler; hydrogen, eller ammoniakk, eller el-løsninger knyttet opp til båter som da kan transportere turisten rett ut i fjordene, og ikke nødvendigvis fra byene og ut til fjordene. Så på den måten opplever jeg dette som den moderne fremtidsmessige måten å tenke reiseliv på i forhold til det å sørge for at man har kontroll på kravene og bygge opp en kritisk stor nok masse til at det blir lønnsomt.

INTERVJU MED HAVNEDIREKTØR JOHNNY BREIVIK

INTERVJU MED HAVNEDIREKTØR JOHNNY BREIVIK 2560 1440 admin_kilden

– Et spennende og visjonært prosjekt.

I forbindelse med lanseringen av Kildn, ba vi Direktør i Bergen Havn, Johnny Breivik, om å dele sine refleksjoner rundt prosjektet og det han har fått presentert så langt.

― Jeg synes jo dere har lansert et spennende og visjonært prosjekt i dag. Det er lett å la seg begeistre av de plansjene og planene som blir lansert. Spesielt tenker jeg at fokuset på bærekraft og nullutslippsløsninger gjør det interessant.

Hva skal til for at dette er realiserbart?

― Utfordringen er om Askøy, Bergen og regionen for øvrig ønsker en såpass storstilt satsing på cruise som dette prosjektet representerer. Hittil har signalet kanskje vært det motsatte. Bystyret i Bergen ønsker en begrensning på tilkomsten av cruise og antall cruisepassasjerer, og vi er i ferd med å utvikle en cruiseturisme i Bergen tilpasset de føringene som vi får fra Bystyret.

Kan det sånn sett være en fordel å ha havnen på Askøy, og ikke i Bergen sentrum? At man finner et nytt punkt?

― Åpenbart. Og da spesielt for store skip som i dag skal rett inn i Bergen sentrum, så sånn sett er Askøy et bedre alternativ i forhold til store skip.

Men hva tenker du om to cruisehavner. Er det realistisk?

― Jeg tror at det verken er marked for, eller behov for, to havner. Det blir nok enten eller. Og enn så lenge jobber vi etter planene våre om å utvikle en bærekraftig cruisehavn på Skolten, etter mange av de samme verdiene som dette prosjektet her. Og så får vi se om utviklingen i dette prosjektet tilsier at vi må ta en fot i bakken i forhold til våre planer.

Hvordan er Bergen Havn involvert i dette prosjektet?

― Vi er informert om prosjektet, også før lanseringen i dag. Og vi opplever at vi er en ønsket partner i prosjektet. Bergen Havn er jo eid av en rekke kommuner i regionen, deriblant Askøy og Bergen kommune, og vi vil jo avvente styringssignaler fra våre eiere i forhold til en eventuell tettere involvering i prosjektet.

Se hele intervjuet her: