Samarbeid med NCE Maritime Cleantech

Samarbeid med NCE Maritime Cleantech

Samarbeid med NCE Maritime Cleantech 1440 1440 admin_kilden

– Kildn ønsker å bidra aktivt i maritim forskning og utvikling, og vil komme med ulike innspill til mulige utviklingsprosjekter i klyngen.