INTERVJU MED HAVNEDIREKTØR JOHNNY BREIVIK

INTERVJU MED HAVNEDIREKTØR JOHNNY BREIVIK

INTERVJU MED HAVNEDIREKTØR JOHNNY BREIVIK 2560 1440 admin_kilden

– Et spennende og visjonært prosjekt.

I forbindelse med lanseringen av Kildn, ba vi Direktør i Bergen Havn, Johnny Breivik, om å dele sine refleksjoner rundt prosjektet og det han har fått presentert så langt.

― Jeg synes jo dere har lansert et spennende og visjonært prosjekt i dag. Det er lett å la seg begeistre av de plansjene og planene som blir lansert. Spesielt tenker jeg at fokuset på bærekraft og nullutslippsløsninger gjør det interessant.

Hva skal til for at dette er realiserbart?

― Utfordringen er om Askøy, Bergen og regionen for øvrig ønsker en såpass storstilt satsing på cruise som dette prosjektet representerer. Hittil har signalet kanskje vært det motsatte. Bystyret i Bergen ønsker en begrensning på tilkomsten av cruise og antall cruisepassasjerer, og vi er i ferd med å utvikle en cruiseturisme i Bergen tilpasset de føringene som vi får fra Bystyret.

Kan det sånn sett være en fordel å ha havnen på Askøy, og ikke i Bergen sentrum? At man finner et nytt punkt?

― Åpenbart. Og da spesielt for store skip som i dag skal rett inn i Bergen sentrum, så sånn sett er Askøy et bedre alternativ i forhold til store skip.

Men hva tenker du om to cruisehavner. Er det realistisk?

― Jeg tror at det verken er marked for, eller behov for, to havner. Det blir nok enten eller. Og enn så lenge jobber vi etter planene våre om å utvikle en bærekraftig cruisehavn på Skolten, etter mange av de samme verdiene som dette prosjektet her. Og så får vi se om utviklingen i dette prosjektet tilsier at vi må ta en fot i bakken i forhold til våre planer.

Hvordan er Bergen Havn involvert i dette prosjektet?

― Vi er informert om prosjektet, også før lanseringen i dag. Og vi opplever at vi er en ønsket partner i prosjektet. Bergen Havn er jo eid av en rekke kommuner i regionen, deriblant Askøy og Bergen kommune, og vi vil jo avvente styringssignaler fra våre eiere i forhold til en eventuell tettere involvering i prosjektet.

Se hele intervjuet her: