Velkommen til åpent
Informasjonsmøte
Sted: Aulaen i Kleppestø Ungdomsskole
Tid: Tirsdag 2.Juni kl 18.00

Informasjonsmøte

Initiativtakerne bak Kildn inviterer til åpent informasjonsmøte vedrørende visjonen om den nye nullutslippshavnen på Askøy.

Velkommen til åpent informasjonsmøte om Kildn

Sted: Aulaen i Kleppestø Ungdomsskole
Tid: Tirsdag 2. juni kl. 18.00

Vi vil åpne møtet med en generell informasjon om visjonsstudien som er gjennomført, og deretter åpne for spørsmål og kommentarer. Representanter fra Tertnes Holding, Rexir Holding og Cowi vil være til stede under hele møtet.

Informasjonsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle, men på grunn av gjeldende smittevernregler som følge av Covid-19 er vi pliktig til å sette en øvre grense på 50 personer i selve lokalet.

For å ha kontroll på antallet i lokalet må interesserte melde seg på via påmeldingsknappen ovenfor og oppgi navn, telefonnummer, og epostadresse. Dette for at vi skal kunne verifisere påmeldte ved oppmøte samt ha kontroll på hvem som er tilstede i hht gjeldende smittevernregler. Påmelding starter fredag 29. mai kl. 08:00 og avsluttes tirsdag 2. juni kl 14:00) Det betyr at vi ikke vil kunne ta imot påmeldinger før dette tidspunktet.

For at flest mulig ulike interessenter skal få anledning til å møte oppfordrer vi til at ulike interessegrupper, organisasjoner, lag, o.l. velger ut en representant til å møte, slik at vi på den måten kan få flest mulig ulike grupper med på selve møtet.

Velkommen til informasjonsmøte om Kildn!

Påmelding

Skjema for påmelding er stengt