Vil hurtigbåttilbudet i Kleppestø bli dårligere som følge av Kildn?

Vil hurtigbåttilbudet i Kleppestø bli dårligere som følge av Kildn?

Vil hurtigbåttilbudet i Kleppestø bli dårligere som følge av Kildn? 150 150 Stein Lønne

Nei, tvert imot. Det er fylkeskommunen ved Skyss som bestemmer rutetilbudet i fylket, inklusive Kleppestø-Bergen. Vi ønsker å legge opp til at dette dette tilbudet blir enda bedre enn i dag ved at ruten mellom Kildn og Bergen også kan gå innom Kleppestø. Men som nevnt, det er Skyss som har siste ordet her.