Vil Kildn bidra til at det skapes arbeidsplasser på Askøy?

Vil Kildn bidra til at det skapes arbeidsplasser på Askøy?

Vil Kildn bidra til at det skapes arbeidsplasser på Askøy? 150 150 admin_kilden

Ja, Kildn vil bidra med et betydelig antall nye arbeidsplasser i kommunen. Havnen vil bli snuhavn for ulike typer passasjerbåter og hjemmehavn for fjordturisme og fjordmetroen. I Kildns visjon har vi også sett på mulighetene for hotell, konferansefasiliteter, kjøkken/spisesteder, kontorlokaler for større selskaper tilknyttet maritim virksomhet inklusive forskning og utvikling, kafeer, kiosker, terminalvirksomheter for logistikk og frakt, snuhavnfunksjoner, arbeidsplasser tilknyttet fornybare energikilder som batterilagring m.m..