Vil dette bidra til å skape arbeidsplasser?

Vil dette bidra til å skape arbeidsplasser?

Vil dette bidra til å skape arbeidsplasser? 150 150 admin_kilden

Ja, Kildn vil bidra med et betydelig antall nye og grønne arbeidsplasser. Havnen er unik som sammensatt snuhavn for cruiseskip og hjemmehavn for fjordturisme og den blå bybanen. I Kildns visjon har vi også sett på mulighetene for hotell, konferansefasiliteter, kontorlokaler for større selskaper og forskning, restauranter, kafeer, butikker, terminalvirksomheter for logistikk og frakt, snuhavnfunksjoner, arbeidsplasser tilknyttet fornbybare energikilder som batterilagring m.m.. Mulighetsrommet vil kartlegges og utredes gjennom reguleringsprosessen.