Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy?

Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy?

Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy? 150 150 admin_kilden

Nei. Bergen er i dag den største anløpshavnen for cruiseskip i Norge, og fjordturismen genererer betydelige inntekter for næringslivet i regionen. Samtidig har kommunen besluttet å redusere antall cruiseskip til Bergen sentrum fra åtte til tre anløp per dag. Dette krever en ny løsning.

Som snuhavn for ulike typer store passasjerbåter kan Kildn fungere som en komplementærhavn til Bergen Havn. Dette vil være et viktig tilskudd for å sikre at Bergensregionen har kapasitet og fleksibilitet til å ta imot den forventede økningen i fjordturismen i regionen.

Kildn har en strategisk plassering der tre hovedleder møtes, inklusive innseglingen til Bergen. Dermed blir Kildn en sentralt nav for fjordmetroen og et knutepunkt som kobler Bergen, Flesland og den nye havna på Ågotnes. Havneanlegget har potensiale til å forsyne flere store passasjerskip samtidig, samt en flåte av elektriske hurtigbåter som utgjør kollektivtrafikken som betjener Bergensregionen.

I stedet for at alle de store skipene må seile inn til Bergen, så kan noen av de legge til på Askøy og derved også spare ca 5 sjømil med energi – en vei. Der får de alle nødvendige forsyninger og lader batteriene. Passasjerene fraktes til og fra Bergen, Flesland eller fjordene med et rutenett av elektriske hurtigbåter, også kjent som fjordmetroen.

Målet er å bygge en nullutslippshavn med landstrøm til alle typer fartøyer og som produserer strøm til eget forbruk og som vil forurense minimalt. Vår visjon er å utvikle Norges største (og første) grønne nullutslippshavn for nasjonale, internasjonale og regionale fartøyer. Vi vil stille samme krav om elektrisk/utslippsfri innseiling for de ulike typer fartøyer, som etter hvert vil bli praktisert av Bergen Havn. Dette mener vi at vil være mulig, og støtter også opp om myndighetens handlingsplan for grønn skipsfart der man har stilt krav til nullutslipp i verdensarvfjordene senest i 2026, og har som mål å ha utslippsfrie havner innen 2030.