Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy?

Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy?

Skal man nå flytte all trafikk fra cruiseskip fra Bergen havn til Askøy? 150 150 admin_kilden

Nei. Bergen er i dag den største anløpshavnen for cruiseskip i Norge, og fjordturismen genererer betydelige inntekter for næringslivet i regionen. Samtidig har kommunen besluttet å redusere antall cruiseskip til Bergen sentrum fra åtte til tre anløp per dag. Dette krever en ny løsning.

Som snuhavn for cruiseskip kan Kildn fungere som en komplementærhavn til Bergen Havn. Dette vil være et viktig tilskudd for å sikre at Bergensregionen har kapasitet og fleksibilitet til å ta imot den forventede økningen i fjordturismen i regionen.

Eidsvika på Askøy ligger strategisk plassert i innseglingen til Bergen, og kan dermed også bli en sentral brikke i blå bybane som ladestasjon og et knutepunkt som kobler Bergen, Flesland og den nye havna på Ågotnes. Havneanlegget har potensiale til å forsyne fem store cruiseskip, samt en flåte av elektriske hurtigbåter som utgjør kollektivtrafikken for en blå bybane som betjener Bergensregionen.

I stedet for at alle cruiseskipene må inn til Bergen, så kan noen av de legge til på Askøy. Der får de alle nødvendige forsyninger og lader batteriene. Passasjerene fraktes til og fra Bergen, Flesland eller fjordene med et rutenett av elektriske hurtigbåter, også kjent som den blå bybanen.

Målet er å bygge en nullutslippshavn med landstrøm til cruiseskip som produserer strøm til eget forbruk og vil forurense minimalt. Vår visjon er å utvikle Norges største (og første) grønne nullutslippshavn for cruisebåter og ferger. Vi vil stille krav om elektrisk/utslippsfri innseiling for cruiseskip og hurtigbåter, slik som også blir praktisert av Bergen Havn. Dette mener vi at vil være mulig, og støtter også opp om myndighetens handlingsplan for grønn skipsfart der man har stilt krav til nullutslipp fra cruiseskip i verdensarvfjordene senest i 2026, og har som mål å ha utslippsfrie havner innen 2030.