Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig?

Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig?

Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig? 150 150 admin_kilden

Det er foreløpig estimert ca 3 års byggetid for havneprosjektet. Byggingen kan starte når alle offentlige prosesser er gjennomført, dvs når reguleringen er ferdig og byggetillatelse er gitt. Fremdriften vil  også avhenge av kompleksitet i utredninger, prosjektering og bygging.  Det er ønskelig å planlegge prosjektet parallelt med planene for havneutvikling i regionen, samt koordinere prosessen med aktuelle samarbeidspartnere innen reiseliv, rederier og andre interessenter.

Under forutsetning av at kommunens KPA-prosess og våre reguleringsplaner blir ferdig og vedtatt i 2024, vil anlegget kunne stå ferdig i løpet av 2027.