Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig?

Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig?

Når tror dere at prosjektet vil stå ferdig? 150 150 admin_kilden

Vårt mål er at havnen kan ta imot de første båtene innen 2026. Fremdriften vil imidlertid avhenge av politisk vilje, samt kompleksitet i prosjektering og bygging. For å få gjort de nødvendige konsekvensutredningene, må Askøys politikere starte en reguleringsprosess der vi utreder ulike løsninger. Dersom reguleringsprosessen kan iverksettes allerede i 2020, vil man kunne planlegge dette parallelt med planene for havneutvikling fra Bergen Havn, og fjordturisme og blå mobilitet fra Vy Fjord1 Reiseliv frem mot 2026.

Regjeringen har som mål å etablere utslippsfrie havner innen 2030. Nasjonalt ønsker Kildn å spille en vesentlig rolle i Regjeringens satsing innenfor grønn skipsfart, og bidra til å flytte trafikk fra veg til vann gjennom innovative løsninger og samarbeid.