Nyheter

Askøy – midt i sentrum av Vestland

Askøy – midt i sentrum av Vestland 2560 1733 Andreas Rovik

Askøy kommune legger nå ut en ny revisjon av arealdelen av kommuneplanen (KPA) på høring. I planen inngår prosjektet Kildn som ny knutepunktshavn på Vestlandet for kollektivtrafikk på sjø og for turisme.

Ny fjordmetro kan kutte 100 000 km privatbilkjøring hver dag i Bergensregionen, og Askøy kan få sin del av veksten i turisme som kommer på Vestlandet.

Vestlandet må ta tilbake sjøen som transportåre. Fjordene ligger der, klar til bruk, vedlikeholdsfri og ferdig saltet. I dag skjer kun 1% av kollektivtrafikkeni regionen med båt, samtidig som myndighetene ønsker en grønn utvikling der person- og godstrafikk flyttes fra land til sjø for å kutte utslipp mot 2030 og 2050.

Likevel var kun 3,15% av midlene i forrige Nasjonal Transportplan (NTP) avsatt til sjø og kystformål.

Næringsutvikling

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Det skjer nå et gigantisk skifte av hurtigbåter i Norge. Flere 10-talls nye utslippsfrie hurtigbåter kommer i drift i løpet av kort tid, blant annet mellom Kleppestø og Bergen. Gjennom etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy vil kommunen bli knutepunktet for et nettverk av hurtigbåter langs kysten utenfor Bergen. Det vil økte mobiliteten i hele regionen.

Sammen for en grønnere fremtid

Kildn skal være nullutslipp fra første stund. Det tilrettelegges for landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime drivstoff. Bygningene blir selvforsynt med egenprodusert energi fra solceller, termisk energi og varmelagring kombinert med batteriteknologi.

Etableringen er Kildn vil understøtte lokale, regionale og nasjonale mål for det grønne skiftet, samtidig som vi baner vei for en maritim omstilling som former fremtiden. Anlegget vil ha en byggetid på 3 år.

Bygging skjer fra sjøsiden

Bygningene på Kildn skal ligge på Kjerringodden, ikke i Eidsvika. Selve kaiene skal bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt vil være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Under 5 prosent av området vist i reguleringsplanen skal bygges ut, som betyr at 95 prosent beholdes som friområde for Askøys befolkning. Her skal eksisterende turstier og klatreområder bevares, samtidig som området kan gjøres mer tilgjengelig for alle. Både bygging av kaianlegg og framtidig passasjertrafikk til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Denne vil gå i tunnel og unngå sårbare myrområder og vann i Tressmarka.

Hva koster dette for Askøy?

Havnen med bygg og tilførselsveien skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Vi ser fram til at Askøys befolkning gir sine innspill til KPA. Kommentarer kan legges på facebooksiden Kildn Fjordmetro.

Fakta om Kildn:

 • En regional havn for utslippsfri kollektivtrafikk på sjø
 • Et knutepunkt for turisme på Vestlandet, og senter for smart kombinasjon av turist- og kollektivtrafikk
 • En katalysator for ny næringsutvikling, spesielt innen reiseliv i hele regionen
 • Turistinformasjon, terminalfunksjonerog kontorer
 • Etablerer en hovedpulsåre på sjø uten kø, veistøv, trafikkulykker, ras og flom
 • Bygninger med egenprodusert energi fra solcelle, termisk energi og jordvarme
 • Nytt hotell
Nye rapporter:

Kutter utslipp og gir flere turister

Norske fjorder er ettertraktet, og turister har i mer enn 100 år valfartet hit for å oppleve naturen. Og nå ser vi at værmessige og politiske endringer medfører at det ekte og litt rufsete Vestlandet er i ferd med å bli en helårs feriemagnet.

Menon Economics har siste året utarbeidet to rapporter som viser potensialet for kollektivtrafikk med båt og for utviklingen av turister i Vestland. Begge viser et stort potensial, og der spesielt båt + turist er et vinnerkonsept. For det er jo nettopp fjordene de fleste turistene kommer hit for å se og oppleve.

Kutter 2,5 ganger rundt jorda – hver dag

Menon sin rapport viser at 6500 personer i områdene rundt Bergen vil spare både tid og penger om de kunne ta hurtigbåt til jobb i stedet for privatbil.

Dette vil kutte privatbiltransport med over 100.000 km hver dag, som tilsvarer 2,5 ganger rundt jorda.

Stor vekst i turismen

En ny rapport fra Menon viser at turismen kommer til å øke kraftig inn til Vestland frem mot 2030. Totalt estimerer det at reiselivet i Norge ha en omsetning på 330 MRD kr i 2030.

Videre er det beregnet at Vestland fylke vil ha 39 mrd kr av denne omsetningen, en vekst på hele 34% fra de siste kjente tilsvarende tallene i 2023. Et særpreg i Vestland er også at det er utenlandske turister som vokser mest, og i 2030 kan det være nærmere 9 millioner turister som overnatter i Vestland fylke.

Vi ønsker å være en del av denne utviklingen og tilrettelegge for at denne veksten fordeles utover i hele fylket. Etableringen av Kildn vil være vesentlig for at Vestland og næringslivet i fylket ikke skal tape disse inntektene til andre regioner.

Kildn vil gi:

 • Redusere antall kjørte kilometer med privatbiltransport i Bergensregionen med over 100 000 km hver dag.
 • Nye reisemønster med båt mellom Bergen og nabokommunene.
 • Nye muligheter for reiselivet i regionen og på Askøy
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter på Askøy
Legacy of the fjords

15. april Fjordturisme, cider og sjømat – et vorspiel til Havuken 2024

15. april Fjordturisme, cider og sjømat – et vorspiel til Havuken 2024 1296 728 Andreas Rovik

Legacy of the Fjords ligger til kai ved Bryggen i Bergen.

Bergen Næringsråd, Tertnes Holding, Visit Bergen og The Fjords inviterer til seminar og mingling med sentrale aktører fra reiseliv, øvrig næringsliv og politikk, der vi presenterer smaksprøver på regionens attraksjoner og hemmeligheter.

Denne kvelden presenterer vi smaksprøver på regionens attraksjoner og hemmeligheter.

 • Havbyen er inngangsporten til fjordene våre
 • Havbyen er lekker mat fra fjordregionen
 • Havbyen er næringslivet knyttet til sjøen med person- og varetransport
 • Havbyen er turisme og friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser
 • Havbyen er bærekraftig fjordturisme
 • Havbyen er vårt DNA

Ta oppvarmingen til One Ocean Week i Bergen sammen med oss!

Se hele programmet her.

Legacy of the fjords

Praktisk informasjon

 • Arrangementet er gratis, men med hensyn til servering må du melde deg på via skjema her. Frist 11. april.
 • Lurer du på noe?
  Ta kontakt med Atle Kvamme via e-post atle.kvamme@tertnes-holding.no
  eller mob. 995 16 511
 • Bryggen finner du her

 

[Kilde: Oneoceanweek.com , 09.04.2024]

Kildn bygges uten offentlige midler

Kildn bygges uten offentlige midler 2560 1734 admin_kilden

I en artikkel i BA 3.februar røper tidligere finansbyråd Per Arne Larsen (V) sin manglende kunnskap om etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy.

Han har liten tro på privat kapital og de skatteinntekter næringslivet bidrar med i vår region, og er helt i utakt med Venstres næringspolitikk om «å heie på nye etableringer og være opptatt av verdiskaping og jobbskaping» slik tidligere næringsminister Iselin Nybø har uttrykt det i Venstres egen podkast

For å rydde all tvil til side: Kildn skal bygges og etableres uten bruk av offentlig kapital.

Kildn har som formål å ta sjøen tilbake som transportform, og å skape et nav for transport i grønn og utslippsfri utgave. Det skal etableres en fjordmetro som sparer vegnettet for 100 000 km med privatbilkjøring hver dag* (2,5 ganger rundt jorden) og avlaster en allerede overfylt kollektivtrafikk i Bergensregionen, og i samarbeid med eksisterende aktører og konsesjoner. Har vi vært blåøyde når vi trodde at det også var i tråd med Venstres program å få bort forurensing, trafikkstøy og kø fra veiene inn og ut av Bergen?

For å rydde all tvil til side: Kildn skal bygges og etableres uten bruk av offentlig kapital.

Den største oppgaven til Kildn vil være å skape flere muligheter for turistene som kommer til Norge og Vestlandet, og unngå overturisme med en bedre besøksforvaltning.

I følge Menons rapport for NHO høsten 2023 vil turisme gi inntekter på 330 MRD kroner i Norge i 2030.  Skal Vestlandet få sin del av dette må det skapes attraktive produkter og aktiviteter for turistene. Naturen og fjorden ligger her allerede, men moderne turister krever noe mer. Her ønsker Kildn, i samarbeid med transportselskapene, hotellene og turoperatørene, å bidra til at turisme og kollektiv samhandler og strukturerer turisttrafikken. Dette kan skje ved at de utslippsfrie kollektivbåtene blir turistbåter i den tiden folk flest er på jobb.

At Norge må jobbe strukturert med å samkjøre kollektiv og turisme er en av hovedkonklusjonene i Reisemålsutvalgets NOU fra 2023, et utvalg ledet av tidligere Venstrestatsråd Trine Skei Grande.

Og ikke minst: Kildn inviterer til samarbeid med Bergen Havn, til beste for begge. For i næringslivet er det vanlig at man i et samarbeid løfter hverandre og deler på overskudd, ikke bruker Larsens sugerørmetode med å dra livskiten ut av hverandre.

*Rapport om samfunnsnytte utført av Menon og framlagt 24.01.24.

Jan Olav Jørgensen om Kildn

Jan Olav Jørgensen om Kildn 800 600 admin_kilden

Vi skal endre Vestlandet for alltid!

Vi skal endre Vestlandet for alltid! 1920 960 Andreas Rovik

I tusenvis av år har vi levd av sjøen, på sjøen og mellom fjorder og fjell. Fjordene er vår stolthet, vårt særpreg og vår livsnerve. Det er de majestetiske fjordene som har formet vårt DNA.

Turister har i årevis valfartet hit over havet, gjennom våre vakre fjorder og langs våre svingete veier, og nå også mer og mer med jernbane og fly.

Nå ser vi at både værmessige endringer og geopolitiske hendelser medfører at det ekte og litt rufsete Vestlandet er i ferd med å bli en helårs feriemagnet.

Hvordan kan vi gjenvinne vårt forhold til sjøen, skape enda mer minneverdige opplevelser, og samtidig forbedre livet til våre innbyggere?
Kan vi forandre Vestlandet for bestandig, øke vår mobilitet og samtidig kanskje øke våre inntekter i overgangen til en utslippsfri fremtid?

Alt dette er mulig, og det harmoniserer perfekt med utviklingsprosjektene i «Grøn Region Vestland» og Vestlandsporteføljen der målet er å vinne følgende kamper:

Bygge verdensledende knutepunkter
Innta rollen som global leder innen hav
Bygge banebrytende infrastruktur
Øke tempo i prioritering og samarbeid

Disse målene vil vi utforske nærmere på konferansen, der vi inviterer næringslivsledere, reiselivsledere, politikere på riksplan, fylke og kommune til å delta på scenen. Vi ønsker å utfordre dem til sammen å skape en bærekraftig fremtid for Vestlandet.

Bli med oss på denne spennende reisen!

Sted: Grand Bergen
Dato: Onsdag 24. januar 2024 kl. 12:30 – 17:00
Lunsj fra kl 12:00.
Påmelding: Bergen Næringsråd

[Kilde: Bergen Næringsråd , 14.12.2023]

Klar med nullutslipps- havn på Askøy

Klar med nullutslipps- havn på Askøy 2560 1812 Andreas Rovik

Tertnes Holding ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet og gjennomfører derfor bærekraftige omstillinger i alle datterselskaper. Selskapet er også klar for å etablere en utslippsfri passasjerhavn på Askøy, med en byggetid på 3 år.

Ta fjorden tilbake
Den nye havnen skal være en rendyrket passasjerhavn for internasjonal, nasjonal og lokal trafikk. Målet er å få passasjertrafikken tilbake på sjøen – i hele vestlandsregionen.

Det skal etableres en regional fjordmetro med utslippsfrie hurtigbåter som kombinerer kollektiv- og turisttrafikk. Det vil gi økt rutetilbud i Bergensregionen kombinert med økt komfort, raskere transport og utslippsfri reise.

Flere turister, og bedre fordelt
Bergen og Vestlandet trenger og ønsker flere turister, og Norge er nå et attraktivt reisemål hele året. Bergen har et tak på 8000 cruisepassasjerer daglig, som er nødvendig når alle skip anløper midt i bykjernen. Kildn skal betjene både Bergen og resten av regionen ved å fordele passasjerene bedre gjennom utslippsfrie hurtigbåter som anløper sentrum på ulike steder til ulike tider, men som også fordeler turister til Øygarden, Fedje eller Osterøy. Med bedre besøksforvaltning kan antallet turister økes betydelig og bidrar til økte inntekter til hele regionen.

Bærekraftig – og mer til alle
Parisavtalen har slått fast at verden skal bli klimanøytral, og Norges mål er 55% kutt i utslipp allerede i 2030. Her vil Kildn være en viktig faktor med 100% utslippsreduksjon i passasjertransporten fra dag 1.

En smartere kobling mellom turister og kollektivreisende vil også gi flere passasjerer, økt fremkommelighet, mindre kø på veiene, reduserte offentlige kostnader og økt turisme i regionen.

[Kilde: bt.no , 27.10.2023]

Etablert som entreprenør i 1902. Eier i selskaper innen entreprenør, industri, eiendom og investering. Konsernet har i dag ca 400 ansatte i sine virksomheter, organisert gjennom Vestlandsentreprenøren.

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse 1920 2560 Andreas Rovik

Det var godt besøk på Kildn sin stand under studentkonferansen «Vi må snakke om i morgen» som ble arrangert i Grieghallen i slutten av september. Og budskapet fra de besøkende var klart: «Kildn er et spenstig klimatiltak som snarest bør realiseres».

«Om i morgen» er en klimakonferanse som nå ble arrangert i Bergen for 4. gang. Målet er å utfordre til debatt og samarbeid knyttet til energiomstillingen vi alle er midt opp i, og der initiativtakernes formål er å økt kunnskap om «net zero – et samfunn uten fossil energi».  Også dette året var det mange næringslivsaktører på konferansen.

KILDN har inngått avtale med studenter på NHH for å gi kunnskap om prosjektet til andre studenter og unge mennesker.  NHH-studentene Jeppe, Eilif og Ludvig samlet konferansedeltakerne i grupper og informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen som også inkluderer en fjordmetro som vil revitalisere sjøtransport ved å ta i bruk fjorden som transportåre.

NHH-studentene hadde også utformet en konkurranse der deltakerne ved å svare riktig på spørsmål om Kildn i en digital konkurranse, kunne vinne AirPods Pro.  Den glade vinner ble Lily Ingvild Cornell, som glad og fornøy kunne forlate konferansen med nye AirPods Pro.

NHH-studentene Jeppe Christie Lidsheim, Eilif Skarstein Jakobsen og Ludvig Sebastian Engelsen informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen, her sammen med Atle Kvamme og Stein Lønne.

Vi må nå ut til ungdommen

– Fjordmetroen skal bli en utslippsfri reise fri for kø, og unge mennesker er opptatt av minst mulig karbonavtrykk og utslipp.  Vi tror at sjøen er framtidens reisemåte i et Vestland preget av fjorder, og her traff vi 600 av våre framtidige passasjerer. Derfor er det viktig å være til stede på arrangementer med unge og vise fram at det finnes utslippsfrie løsninger også på sjøsiden, sier prosjektleder Stein Lønne i Kildn.

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 2560 1736 Andreas Rovik

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et knutepunkt i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåtene skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter ikke bare Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter påAskøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Kaiene skal bygges ved foten av skapningen på opptil 70m høyde, der fartøyene knapt vil være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, noe som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatremål bevares.

Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etablering av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Det jobbes også med å få etablert et forsikrings- og utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.

Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbyggingen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

FAKTA KILDN:

 • En regional havn for utslippsfri kollektivtrafikk på sjø.
 • Et knutepunkt for turisme på Vestlandet, og senter for smart kombinasjon av turist- og kollektivtrafikk.
 • En katalysator for ny næringsutvikling, spesielt innen reiseliv i hele regionen.
 • En hovedpulsåre på sjø uten kø, veistøv, trafikkulykker, ras og flom.
 • Bygninger med egenprodusert energi fra solcelle, termisk energi og jordvarme.
 • Turistinformasjon, terminalfunksjoner og kontorer.
 • Senter for videre forskning og utvikling.
 • Etablering av Askøys første hotell.

KILDN VIL GI:

 • Raskere og mer miljøvennlig transport enn i dag.
 • Reduserte reisetider mellom Bergen og nabokommunene.
 • Nye muligheter for reiselivet i regionen og på Askøy.
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter.
Bjørn Østbø

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn 1389 1217 admin_kilden

Debatt: Per-Arne Hvidsten Larsen er i sitt innlegg 27. juli innom den planlagte nye passasjerhavnen Kildn på Askøy. Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Larsen gir et inntrykk av at Kildn vil ta imot alle cruiseskipene som Bergen avviser. Dette er uriktig.

Kildn planlegges som en utslippsfri havn som ikke vil ta imot forurensende skip. En fordel ved å nyetablere havnen er at havnen og landanleggene kan bygges for å følge strenge miljøkrav. Dette vil også gjelde for besøkende skip.

«En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon», skriver styreleder i Kildn, Bjørn Østbø.

Bjørn Østbø

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Tvert imot vil Kildn gi miljøgevinst i seg selv som nullutslippshavn, og besøkende skip vil få redusert drivstoffbruken gjennom kortere innseiling enn til Bergen sentrum.

Larsen skriver at fra Kildn skal «alle passasjerene fraktes til Bergen sentrum». Det er andre reisemål i regionen enn Bergen sentrum. En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon. Regionen må tilby flere lokale reisemål for å ha kapasitet til å ta imot flere gjester.

En vekst i turismen er sannsynlig fremover, og det er da fornuftig å planlegge for å håndtere dette, heller enn å nekte at flere skal kunne komme. I dette bildet vil Kildn være en nødvendig og naturlig del av havnekapasiteten i regionen. Kildn bidrar til å utvikle forslag om en Fjordmetro, et regionalt rutenett på sjø med hurtiggående utslippsfrie båter. Med Fjordmetroen vil mange turister kunne benytte ruter som er etablert som del av kollektivtilbudet i regionen.

Sambruken er i tråd med Reisemålsutvalgets innstilling om bærekraftig turisme. I noen grad vil dette også kunne gjelde inn mot Bergen sentrum. I dette ligger også mulighet til å spre trafikken på tid og på ankomststed i Bergen, for å motvirke trengsel.

Kildn kan bygges uten offentlige midler, samtidig som vi inviterer til samarbeid både med Bergen og omegnskommunene.

Vi registrerer også at MDG og Thor Håkon Bakke mener Kildn skal rasere halve Askøy. Vi disponerer et område på 429 mål og skal benytte langt under ti prosent av det, kombinert med at vi tilrettelegger bedre for naturopplevelser og fritidsaktiviteter.

[Kilde: bt.no , 02.08.2023]

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden 2560 1424 admin_kilden

Prosjektet er blitt mindre, men det er fortsatt gigantisk, grønt, privatfinansiert og omstridt. Tertnes Holding AS vil gjøre Askøy til sentrum for blå bybane og cruisehavn.

Initiativtakerne til Kildn på Askøy virker uberørt av de mange havneplanene og -ideene som dukker opp i Bergen og nabokommunene.

– Vi jobber på. Vi er sikre på at dette prosjektet er mulig å gjennomføre, sier administrasjonssjef i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

BA møter ham og styremedlem i Kildn, Atle Kvamme, i Næringsrådets lokaler midt i Bergen sentrum. Utstyrt med argumenter, illustrasjoner og videoer går de to kraftig verbalt til verks i kampen for å få etablert en grønn, eller blå om du vil, Hub ved Eidsvika og Brakedalsvika på sørvestsiden av Askøy.

Slik ser Kildn-planene ut i fugleperspektiv. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

– Vil avlaste Bergen
Prosjektet Kildn kan også løse noen av Bergen sentrum sine problemer, mener duoen. Ved å bygge verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk vil en flytte flest mulig passasjerer fra land til utslippsfrie fartøyer. Slik kan Kildn avlaste Bergen havn for gigantiske cruiseskip, og heller sende passasjerene fra Askøy til Bergen i mindre, utslippsfrie fartøyer som også blir del av et normalt, sjøgående kollektivsystem.

– Bergen trenger avlastingshavner, sier Lønne og Kvamme, og viser til at mange store byer i Europa i dag flytter havnen ut fra sentrum.

De mener bergensområdet kan ta imot flere cruiseturister enn i dag, og ønsker at en fremtidig grønn havn på Askøy kan bli snuhavn for cruiseskip. Det innebærer at cruisene starter og slutter på Askøy, og fører ofte til at turistene blir noen døgn ekstra i området.

Kildn skal huse både hotell, cruiseskip og hurtigbåter. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Derfor omfatter planene også hotell.

Samtidig er tanken å gjøre Kildn til et senter for lokal rutetrafikk som betjener hele fjordsystemet. Kombinasjonen blir fra ulike hold sett på som et interessant initiativ for å gjøre sjøgående kollektivtrafikk mer økonomisk bærekraftig.

Flere konsulentfirmaer har vært involvert i arbeidet til nå, og flere rapporter og mulighetsstudier er utarbeidet.

Omfattende planer

Selv om de reviderte planene er redusert fra de opprinnelige, er det fortsatt ikke småtterier de lokale entreprenørene ser for seg:

 • Hjemmehavn for fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.
 • Kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringsarealer, til sammen 60.000 kvadratmeter.
 • Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solceller, termisk energi og fjordvarme.

Initiativtakerne ser for seg at Kildn kan gi flere tusen arbeidsplasser i utbyggingsperioden og etter at havneanlegget står klart.

Nylig valgte Tertnes Holding AS Backe Bergen som samspillsentreprenør for den videre utviklingen av området.

– Viktig for sysselsetting

– Dette vil være viktig for sysselsettingen i regionen. Vi vil bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft, sa styreleder Jan Olav Jørgensen i Tertnes Holding i en pressemelding da samarbeidet med Backe Bergen nylig ble offentliggjort.

Med cruiseterminal (øverst i bildet), hurtigbåtterminal (nederst i bildet) og hotell i midten ser Tertnes Holding AS for seg å skape mange arbeidsplasser på Askøy. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Les hele artikkelen her
[Kilde: ba.no 02.06.23]